Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan Prestasi
Kod Kursus : KPA0014
Tarikh Kursus : 28/11/2017 - 30/11/2017
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : DEWAN KASTURI, BLOK C INTAN BUKIT KIARA, JALAN BUKIT KIARA
Yuran: RM30

Objektif : i) Menjelaskan prinsip dan konsep Strategi Lautan Biru Kebangsaan serta aplikasinya dalam konteks Perkhidmatan Awam
ii) Memperkenalkan tools dalam Strategi Lautan Biru bagi penghasilan inovasi nilai

Pengurus Kursus : Muhamad Fakarudin Bin Zohardin
Pegawai untuk Dihubungi : Muhamad Fakarudin Bin Zohardin, Juli Yanti Lidia Binti Suhaimi  
E-mel Dihubungi : fakarudin@intanbk.intan.my, yanti@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7312, 03-20847329,