Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Kewangan Korporat
Kod Kursus : KFB0002
Tarikh Kursus : 26/09/2017 - 28/09/2017
Kumpulan Sasaran : Gred 27-52
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, ARAS 2, BLOK B INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA
Yuran: RM30

Objektif : i) Menambahkan kesedaran mengenai kepentingan pengurusan Kewangan Awam yang baik secara holistik berasaskan amalan sektor swasta;
ii) Meningkatkan kemahiran dan pengalaman bagi mengenal pasti penyelesaian kepada permasalahan berkaitan pengurusan kewangan Kewangan Awam mengguna pakai kemahiran analisis sektor swasta; dan
iii) Meningkatkan komitmen dalam menguruskan Kewangan Awam yang berpaksikan kepada amanah dan tanggungjawab yang dipikul oleh Pegawai Kanan Kerajaan.

Pengurus Kursus : Adib Haslan Bin Badrol Hisham
Pegawai untuk Dihubungi : Adib Haslan Bin Badrol Hisham, Nurul Asmaq Binti Daud  
E-mel Dihubungi : adibhaslan@intanbk.intan.my, asmaq@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 320847463, 03-2084 7296,