Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Analisis Penyata Kewangan Syarikat
Kod Kursus : KFB0001
Tarikh Kursus : 03/10/2017 - 05/10/2017
Kumpulan Sasaran : Gred 27-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH ZAMRUD, ARAS BAWAH, BLOK B INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA
Yuran: RM30

Objektif : i) Memahami dan mengenalpasti penyediaan dan pelaporan Penyata Kewangan Syarikat; Penyata Prestasi Kewangan, Penyata Kedudukan Kewangan, Penyata Aliran Tunai, Penyata Perubahan Ekuiti dan Nota Kepada Akaun, yang diwajibkan oleh Malaysian Financial Reporting Standards.
ii) Menggunakan teknik analisa; nisbah kewangan yang berkesan dalam membuat penilaian prestasi kewangan dan membuat keputusan.

Pengurus Kursus : Adib Haslan Bin Badrol Hisham
Pegawai untuk Dihubungi : Adib Haslan Bin Badrol Hisham, Fatin Syamimi Binti A.bakar  
E-mel Dihubungi : adibhaslan@intanbk.intan.my, fatinsyamimi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 320847463, 03-20847475,