Maklumat Kursus
Nama Kursus : Human Resource Champions Siri 6 - Modul Pembangunan Modal Insan
Kod Kursus : FNA0008
Tarikh Kursus : 15/10/2019 - 16/10/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Bilik Latihan 1, Blok C3, Aras 4, Jabatan Perkhidmatan Awam INTAN Putrajaya
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan proses pelantikan sehingga penamatan perkhidmatan berdasarkan Perintah Am
ii) Membincangkan strategi memantapkan kompetensi sebagai pengurus sumber manusia di kementerian/jabatan/agensi
iii) Mengenal pasti dan membincangkan isu-isu terkini dalam PSM sektor awam
iv) Mengaplikasikan sesi kajian kes dan perbincangan kumpulan berdasarkan Perintah Am dan Pekeliling Perkhidmatan semasa

Pengurus Kursus : Nur Hidayatul Pathi Binti Abdullah
Pegawai untuk Dihubungi : Nur Hidayatul Pathi Binti Abdullah, Siti Aminah Binti Basri  
E-mel Dihubungi : hidayatul@intanbk.intan.my, aminah.basri@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-79661535, 0379661520, 03-8885 3231