Maklumat Kursus
Nama Kursus : Human Resource Champions Siri 5 - Modul Pengurusan Perkhidmatan dan Prestasi
Kod Kursus : FNA0008
Tarikh Kursus : 17/09/2019 - 19/09/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Bilik Latihan 1, Blok C3, Aras 4. INTAN Putrajaya Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan proses pelantikan sehingga penamatan perkhidmatan berdasarkan Perintah Am;
ii) Membincangkan strategi memantapkan kompetensi sebagai pengurus sumber manusia di kementerian/jabatan/agensi;
iii) Mengenalpasti dan membincangkan isu-isu terkini dalam PSM sektor awam;
iv) Mengaplikasikan sesi kajian kes dan perbincangan kumpulan berdasarkan Perintah Am dan Pekeliling Perkhidmatan semasa;

Pengurus Kursus : Nur Hidayatul Pathi Binti Abdullah
Pegawai untuk Dihubungi : Nur Hidayatul Pathi Binti Abdullah, Zurina Bt Mohd Yusoff  
E-mel Dihubungi : hidayatul@intanbk.intan.my, zurina@intengah.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-79661535, 03-79661424, 03-8885 3231