Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Globalization and Economic Integration in Digital Era
Kod Kursus : KFA0012
Tarikh Kursus : 29/07/2019 - 02/08/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : BILIK SERI DELIMA, ARAS 2, BLOK B INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA
Yuran: RM30

Objektif : i) Melengkapkan ilmu akademik berkaitan isu-isu free trade dan integrasi ekonomi kepada para pegawai kerajaan
ii) Memberikan pendedahan mendalam mengenai isu ekonomi, kewangan dan perdagangan antarabangsa serta multilateral engagement.

Pengurus Kursus : Wan Nur Iqmal Binti Wan Endut
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Iqmal Binti Wan Endut, Nurul Asmaq Binti Daud  
E-mel Dihubungi : nuriqmal@intanbk.intan.my, asmaq@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 032084 7736, 03-2084 7296,