Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Penyediaan laporan Akhir dan Pegawai Penyiasat
Kod Kursus : KFA0036
Tarikh Kursus : 01/10/2019 - 04/10/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 27-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, BLOK B, ARAS 2 INTAN KAMPUS UTAMA BUKIT KIARA, JALAN BUKIT KIARA
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan aspek-aspek penting dalam pengurusan aset selaras dengan 1PP-Tatacara Pengurusan Aset Alih dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.
ii) Mengenalpasti proses-proses penyediaan Laporan Akhir kehilangan asset alih berdasarkan Tatacara Pengurusan Aset Alih yang berkuat kuasa.
iii) Mengenalpasti faktor-faktor kecuaian yang boleh mengakibatkan kehilangan berdasarkan laporan siasatan.

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Nurul Asmaq Binti Daud  
E-mel Dihubungi : asmaq@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7296,