Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 4/2018
Kod Kursus : KEA0016
Tarikh Kursus : 20/02/2018 - 22/02/2018
Kumpulan Sasaran : Perlaksana I dan II
Tempat Kursus : Dewan Seri Baiduri (hadapan kolam renang INTAN) Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengaplikasikan tingkah laku yang lebih baik untuk meningkatkan prestasi hasil kerja berkualiti;
ii) Mengaplikasikan tugas secara profesional, beretika dan berintegriti dalam satu pasukan berlandaskan nilai-nilai murni; dan
iii) Mengurus emosi dan meningkatkan tahap profesionalisme diri yang unggul.

Pengurus Kursus : Md Sariff Bin Md Som
Pegawai untuk Dihubungi : Md Sariff Bin Md Som, Rozlinda Binti Ismail  
E-mel Dihubungi : sariff@intanbk.intan.my, rozlinda@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 320847313, 0320847677,