Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Modul Lanjutan)
Kod Kursus : KFB0007
Tarikh Kursus : 25/09/2017 - 05/10/2017
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : BILIK SERI KIAMBANG 6, BLOK AKADEMIK, ARAS 3 INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN)
Yuran: RM50

Objektif : i) Meningkatkan kefahaman dan kesedaran peserta kursus bahawa bidang perolehan merupakan satu bidang strategik yang memerlukan penekanan kepada aspek pengurusan terbaik untuk mencapai objektif perolehan.
ii) Melengkapkan peserta kursus dengan pengetahuan dan teknik yang relevan dalam menguruskan perolehan Kerajaan supaya ianya memberikan pulangan terbaik untuk Kerajaan.
iii) Meningkatkan kemahiran peserta kursus dalam menguruskan perolehan melalui pendedahan mendalam mengenai dasar, peraturan dan pekeliling yang ditetapkan oleh Kerajaan

Pengurus Kursus : Adib Haslan Bin Badrol Hisham
Pegawai untuk Dihubungi : Adib Haslan Bin Badrol Hisham, Fatin Syamimi Binti A.bakar  
E-mel Dihubungi : adibhaslan@intanbk.intan.my, fatinsyamimi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 320847463, 03-20847475,