Maklumat Kursus
Nama Kursus : Modul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek
Kod Kursus : KPB0009B
Tarikh Kursus : 25/09/2017 - 29/09/2017
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : Bilik Seri Zamrud Aras Bawah Blok B, Institut Tadbiran Awam Negara,
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
ii) Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah dengan berkesan.
iii) Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
iv) Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui Strategi Lautan Biru Kebangsaan.
v) Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

Pengurus Kursus : Dr. Muhammad Arafat Bin Noordin
Pegawai untuk Dihubungi : Dr. Muhammad Arafat Bin Noordin, Norul Aizah Binti Shukri  
E-mel Dihubungi : drarafat@intanbk.intan.my, norulaizah@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847666, 03-20847245,