Maklumat Kursus
Nama Kursus : Bengkel Learning Needs Analysis
Kod Kursus : KXA0001
Tarikh Kursus : 27/09/2017 - 29/09/2017
Kumpulan Sasaran : Gred 27-54
Tempat Kursus : Dewan Kasturi Aras Bawah, Blok C
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan proses dan kepentingan Analisis Keperluan Pembelajaran berdasarkan manual Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam;
ii) Mengenal pasti instrumen-instrumen analisis bagi pelaksanaan Analisis Keperluan Pembelajaran Sektor Awam
iii) Mengenal pasti format yang betul dalam menyediakan kertas cadangan dan laporan Analisis Keperluan Pembelajaran Sektor Awam

Pengurus Kursus : Siti Hawa Binti Mohamad
Pegawai untuk Dihubungi : Siti Hawa Binti Mohamad, Nur Damia Binti Abdul Halim  
E-mel Dihubungi : sitihawa@intanbk.intan.my, nurdamia@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7375, 03-20847391,