Maklumat Kursus
Nama Kursus : Program Latihan Pemantapan Pembangunan Web dan Portal (LPPWP)
Kod Kursus : KCA0098
Tarikh Kursus : 02/10/2017 - 02/10/2017
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : JICA*Net Satellite Centre, Aras 3 Bangunan IMATEC Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Yuran: RM30

Objektif : i) memberi penerangan kriteria Provider-Based Evaluation (ProBE) 2016 kepada webmaster dan content owner.
ii) Memberi latihan kemahiran menjurus kepada 6 kriteria utama dan 13 fungsi teknikal dalam penambahbaikan laman web dan portal bagi Kementerian/Jabatan/Agensi/SUK mengikut kriteria ProBE 2016.

Pengurus Kursus : Roszela Abdullah
Pegawai untuk Dihubungi : Roszela Abdullah, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : roszela@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847314, 0320847723,