Maklumat Kursus
Nama Kursus : Program Latihan Pemantapan Pembangunan Web dan Portal (LPPWP)
Kod Kursus : KCA0098
Tarikh Kursus : 02/10/2017 - 02/10/2017
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : JICA*Net Satellite Centre, Aras 3 Bangunan IMATEC Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi penerangan dan latihan kemahiran kriteria utama dan fungsi teknikal merujuk PKPA Bil. 2 Tahun 2015 bertajuk Garis Panduan Pengurusan Laman Web Sektor Awam dan Garis Panduan Pelaksanaan Rasionalisasi Laman Web Sektor Awam bagi tujuan penambahbaikan laman web dan portal.
ii) Memberi latihan kemahiran menjurus kepada 6 kriteria utama dan 13 fungsi teknikal dalam penambahbaikan laman web dan portal.

Pengurus Kursus : Roszela Abdullah
Pegawai untuk Dihubungi : Roszela Abdullah, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : roszela@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 320847314, 0320847723,