Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 2)
Kod Kursus : KFA001
Tarikh Kursus : 23/07/2019 - 25/07/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, ARAS 2 BLOK B KLUSTER EKONOMI & KEWANGAN AWAM
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengaplikasi teknik penilaian nisbah kewangan (financial ratio analysis) untuk menilai prestasi perniagaan menggunakan maklumat yang terdapat dalam penyata kewangan
ii) Mentaksir hasil penilaian nisbah kewangan dan mengesyor cadangan-cadangan penambahbaikan dengan lebih berkesan
iii) Menerangkan hubungan pelbagai nisbah kewangan dan kaitannya dalam usaha meningkatkan keuntungan dan kecairan sesebuah perniagaan

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Fatin Syamimi Binti A.bakar  
E-mel Dihubungi : fatinsyamimi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847475,