Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 2)
Kod Kursus : KFA0018
Tarikh Kursus : 05/08/2019 - 07/08/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, ARAS 2 BLOK B KLUSTER EKONOMI & KEWANGAN AWAM
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi pengetahuan dan kefahaman berhubung konsep, prinsip dan andaian perakaunan.
ii) Meningkatkan kemahiran dan kompetensi peserta untuk merekodkan urus niaga kewangan dengan betul.

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Shafinaz Binti Abdul Wahab  
E-mel Dihubungi : shafinaz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847367,