Maklumat Kursus
Nama Kursus : Pengurusan Risiko ICT Siri 2
Kod Kursus : KCA0102
Tarikh Kursus : 24/07/2019 - 25/07/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Siber 1, Tingkat 2, i-IMATEC INTAN BUKIT KIARA
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan konsep risiko ICT dan pengurusan risiko ICT
ii) Menerangkan proses pengurusan risiko ICT
iii) Menyenaraikan dan menilai risiko ICT di organisasi masing-masing
iv) Mengenalpasti dan menerangkan teknik-teknik mitigasi untuk mengatasi risiko ICT

Pengurus Kursus : Dr.jayaletchumi A/p T. Sambantha Moorthy
Pegawai untuk Dihubungi : Dr.jayaletchumi A/p T. Sambantha Moorthy, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : jaya@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847753, 0320847723,