Maklumat Kursus
Nama Kursus : RBTCS: Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 2
Kod Kursus : KCA0009
Tarikh Kursus : 27/08/2019 - 29/08/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-52
Tempat Kursus : Makmal Siber 3, Aras 2 Bangunan IMATEC, INTAN Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi pendedahan dan pengetahuan tentang perisian Microsoft Project 2016 sebagai "tools" dalam pengurusan projek; dan
ii) Memberi kemahiran asas penggunaan Microsoft Project 2016 dari segi perancangan projek, pengurusan sumber dan pengesanan kemajuan projek.

Pengurus Kursus : Ady Hazman Bin Abdullah
Pegawai untuk Dihubungi : Ady Hazman Bin Abdullah, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : ady@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7740, 03-20847797,