Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi Bil. 2/2019
Kod Kursus : FZA0023
Tarikh Kursus : 16/07/2019 - 17/07/2019
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : Bilik Pusat Sumber Elektronik, Aras 4, Blok C3, JPA, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Yuran: RM30

Objektif : i) Menjelaskan kepentingan pengurusan kewangan peribadi yang berhemat
ii) Menyenaraikan langkah-langkah merekod aliran tunai peribadi
iii) Memilih kaedah pelaburan yang bersesuaian dengan tahap risiko individu

Pengurus Kursus : Md Sariff Bin Md Som
Pegawai untuk Dihubungi : Md Sariff Bin Md Som, Humaira Binti Mohd Halim  
E-mel Dihubungi : sariff@intanbk.intan.my, humaira@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-8885 5224, 03-8885 5226, 03-8885 3231