Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Augmented Reality Technology With ARCore
Kod Kursus : KCA0133
Tarikh Kursus : 23/07/2019 - 24/07/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-48
Tempat Kursus : Makmal ICT 4, Aras 3, Bangunan I-IMATEC INTAN Kampus Utama Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan asas pembangunaan aplikasi mudah alih menggunakan teknologi Augmented Reality (AR);
ii) Membangunkan aplikasi secara praktikal dengan menggunakan banntuan tools;
iii) Membangunkan aplikasi mudah alih berdasarkan keperluan organisasi.

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Nur Syafirah Binti Abdullah Hashim  
E-mel Dihubungi : syafirah@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7702,