Senarai kursus yang dibuka untuk permohonan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi)


Carian
* Sila pilih kursus yang ingin dipohon.
88 rekod ditemui
No.
Nama
Bidang
Kumpulan Sasaran
Mula Kursus
Tamat Kursus
Status
1Masterclass on Civil Service Collaboration DASAR AWAM Gred 41-5417/06/201921/06/2019Buka
2Business Continuity Management (BCM) Siri 1 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5418/06/201919/06/2019Buka
3RBTCS: Effective Data Mining and Charting ICT (Desktop Productivity)Gred 27-4018/06/201919/06/2019Buka
4Kursus Etika Kerja: Gamifikasi PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II18/06/201919/06/2019Buka
5Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching Essentials ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 17-5424/06/201928/06/2019Buka
6Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 7/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II25/06/201927/06/2019Buka
7Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 2/2019 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Terbuka25/06/201928/06/2019Buka
8Dashboard Reporting Siri 2/2019 ICT (Desktop Productivity)Gred 41-4825/06/201927/06/2019Buka
9Kursus Pengenalan Analisis dan Rekabentuk Sistem (OOAD) ICT (Pembangunan Sistem)Gred 29-4825/06/201927/06/2019Buka
10Bengkel Strategic Organisational Development Analysis (SODA) PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 41-5425/06/201927/06/2019Buka
11Kursus Negara Bangsa Bilangan 4/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka25/06/201927/06/2019Buka
12Kursus Program Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2019 PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5425/06/201927/06/2019Buka
13Kursus Tadbir Urus (Badan Beruniform) DASAR AWAM Gred 41-5226/06/201927/06/2019Buka
14Data Science For Big Data Analytics ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5201/07/201904/07/2019Buka
15Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5201/07/201926/07/2019Buka
16Masterclass On Civil Service Governance DASAR AWAM Gred 41-5401/07/201904/07/2019Buka
17Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5402/07/201904/07/2019Buka
18Pembangunan Mobile App: AppGen ICT (Pembangunan Sistem)Gred 17-4402/07/201904/07/2019Buka
19Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 2/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 41-5402/07/201904/07/2019Buka
20IT Essentials Siri 2 ICT (Desktop Productivity)Gred 17-4008/07/201912/07/2019Buka
21Kursus Masterclass in Public Policy Siri 1/2019 DASAR AWAM Gred 41-5408/07/201912/07/2019Buka
22Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 8/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II09/07/201911/07/2019Buka
23Database Administration Fundamentals (40364) ICT (Pengurusan Pangkalan Data)Gred 17-4409/07/201911/07/2019Buka
24Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 27-4809/07/201910/07/2019Buka
25Sustainable Development Goals EKONOMI Gred 41 - 5615/07/201917/07/2019Buka
26Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Versi 2.0 (Perunding) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5415/07/201919/07/2019Buka
27Data Science For Big Data Analytics ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5215/07/201918/07/2019Buka
28Bengkel Group Synergizers (Khas untuk Jurulatih) PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5215/07/201918/07/2019Buka
29Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 27-5416/07/201918/07/2019Buka
30Kursus Pengurusan Perniagaan (Asas) Siri 2/2019 PERNIAGAAN Gred 17-5422/07/201926/07/2019Buka
31Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 9/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II23/07/201925/07/2019Buka
32Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5423/07/201925/07/2019Buka
33Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1 ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-4823/07/201925/07/2019Buka
34RBTCS: Internet of Things (IoT) Using Arduino Siri 2 ICT (Pengurusan Rangkaian )Terbuka23/07/201925/07/2019Buka
35Kursus Negara Bangsa Bilangan 5/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka23/07/201925/07/2019Buka
36Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation 2019 DASAR AWAM Gred 41-5423/07/201925/07/2019Buka
37Pengurusan Risiko ICT Siri 2 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5424/07/201925/07/2019Buka
38Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) Siri 2/2019 PENGURUSAN (Strategik)Gred 41-5424/07/201926/07/2019Buka
39KURSUS SMART INTEGRITI PENGURUSAN (Pengetahuan)Gred 29-4824/07/201925/07/2019Buka
40Free Trade and Economic Integration EKONOMI Gred 41-5429/07/201901/08/2019Buka
41Pengurusan Projek ICT Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-4829/07/201931/07/2019Buka
42Modul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5229/07/201902/08/2019Buka
43Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5405/08/201907/08/2019Buka
44Pembangunan Laman Web : Joomla ICT (Pembangunan Sistem)Gred 17-4405/08/201908/08/2019Buka
454th Industrial Revolution EKONOMI Gred 41 - 5606/08/201908/08/2019Buka
46Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 10/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II06/08/201908/08/2019Buka
47Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 2019 KEPIMPINAN Gred 48-5406/08/201908/08/2019Buka
48Machine Learning for Data Science ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5206/08/201908/08/2019Buka
49Kursus Etika Kerja: Gamifikasi PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II06/08/201907/08/2019Buka
50Kursus Pelupusan dan Hapus Kira PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5414/08/201916/08/2019Buka
51Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Kerja) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5419/08/201926/08/2019Buka
52Bengkel Train The Trainer PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5219/08/201923/08/2019Buka
53Modul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5219/08/201923/08/2019Buka
54Masterclass on Civil Service Collaboration DASAR AWAM Gred 41-5419/08/201923/08/2019Buka
55Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 2 ICT (Pelan Strategik ICT)Gred 41-5220/08/201922/08/2019Buka
56RBTCS (4IR) MTA - Cloud Fundamentals ICT (Pengurusan Pusat Data)Gred 29-4420/08/201922/08/2019Buka
57Analyzing and Visualizing Data using Excel Siri 2/2019 ICT (Desktop Productivity)Gred 27-4020/08/201922/08/2019Buka
58Kursus Negara Bangsa Bilangan 6/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka20/08/201922/08/2019Buka
59Enhancing Delivery Service: Effective Telephone BAHASA Gred 17-2627/08/201928/08/2019Buka
60RBTCS: Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5227/08/201929/08/2019Buka
61Kursus Penyediaan Teks dan Bacaan Doa Bil.2/2019 PENGURUSAN (Pengetahuan)Gred 41-5429/08/201929/08/2019Buka
62Business Continuity Management (BCM) Siri 2 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5410/09/201911/09/2019Buka
63RBTCS:Internet of Things (IoT) Using Raspberry PI Siri 2 ICT (Pengurusan Rangkaian )Terbuka10/09/201912/09/2019Buka
64Human Resource Champions Siri 5 - Modul Pengurusan Perkhidmatan dan Prestasi PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5417/09/201919/09/2019Buka
65Bengkel Learning Needs Analysis PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5217/09/201919/09/2019Buka
66IT Essentials Siri 3 ICT (Desktop Productivity)Gred 17-4023/09/201927/09/2019Buka
67Modul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5223/09/201927/09/2019Buka
68Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 3) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5424/09/201926/09/2019Buka
69Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 2 ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-4824/09/201926/09/2019Buka
70Kursus Negara Bangsa Bilangan 7/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka24/09/201926/09/2019Buka
71Kursus Masterclass in Public Policy Siri 2/2019 DASAR AWAM Gred 41-5430/09/201904/10/2019Buka
72Kursus Pengurusan Perniagaan (Lanjutan) Siri 1/2019 PERNIAGAAN Gred 17-5401/10/201903/10/2019Buka
73Kursus Penyediaan laporan Akhir dan Pegawai Penyiasat PENGURUSAN (Kewangan )Gred 27-5401/10/201904/10/2019Buka
74RBTCS:Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals Siri 2 ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 41 - 5601/10/201903/10/2019Buka
75Kursus Tadbir Urus (Awam) DASAR AWAM Gred 17-4001/10/201902/10/2019Buka
76Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5207/10/201911/10/2019Buka
77(4IR) Cloud Computing Adoption Strategy ICT (Pengurusan Pusat Data)Gred 41-5408/10/201909/10/2019Buka
78Human Resource Champions Siri 6 - Modul Pembangunan Modal Insan PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5415/10/201916/10/2019Buka
79RBTCS: Agile Essentials Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-4815/10/201917/10/2019Buka
80Kursus Negara Bangsa Bilangan 8/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka12/11/201914/11/2019Buka

Bil Permohonan Online Bagi Bulan Ini : 1911