Senarai kursus yang dibuka untuk permohonan di Kampus


Carian
* Sila pilih kursus yang ingin dipohon.
64 rekod ditemui
No.
Nama
Bidang
Mula Kursus
Tamat Kursus
Status
1Keselamatan ICT: Pengukuhan Operasi dan RangkaianICT (PENGURUSAN PROJEK ICT)05/05/201408/05/2014Buka
2Microsoft Exchange Server 2010: Configuring,Managing dan TroubleshootingICT (PENGURUSAN MAKLUMAT)19/05/201423/05/2014Buka
3Menangani Pelanggan BermasalahPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)19/05/201422/05/2014Buka
4Kursus Pengukuhan PasukanPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 19/05/201422/05/2014Buka
5Bengkel Pengurusan TatatertibPENGURUSAN (PENGETAHUAN)26/05/201429/05/2014Buka
6Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)26/05/201429/05/2014Buka
7Kursus Tatacara Pengurusan Aset Alih KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)26/05/201429/05/2014Buka
8KURSUS PENYELIAAN BERKESAN UNTUK PETUGAS BARISAN HADAPANKOMUNIKASI 27/05/201429/05/2014Buka
9KURSUS KECERDASAN MINDA DALAM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN BARISAN HADAPAN PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 09/06/201411/06/2014Buka
10Kursus Tatacara Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)16/06/201419/06/2014Buka
11Kursus Protokol dan Etiket SosialPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 17/06/201419/06/2014Buka
12ETOS Dalam Perkhidmatan AwamPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)17/06/201419/06/2014Buka
13Pengurusan Perhubungan PelangganPENGURUSAN (KUALITI)17/06/201419/06/2014Buka
14Perlaksanaan Amalan Persekitaran Kerja Berkualiti Sektor Awam (5S) (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)PENGURUSAN (KUALITI)23/06/201425/06/2014Buka
15Windows Server 2008 Active Directory: Configuring and TroubleshootingICT (PENGURUSAN RANGKAIAN)23/06/201427/06/2014Buka
16KREATIVITI UNTUK PETUGAS BARISAN HADAPANPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)24/06/201425/06/2014Buka
17Pengurusan Pusat Data: PengoperasianICT (PENGURUSAN PUSAT DATA)04/08/201407/08/2014Buka
18Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan BerkesanKEPIMPINAN 04/08/201407/08/2014Buka
19Kursus Perhubungan Awam dan Komunikasi BerkesanKOMUNIKASI 05/08/201407/08/2014Buka
20Bengkel Pengurusan Sistem Fail dan Rekod Yang Efektif PENGURUSAN (KUALITI)11/08/201414/08/2014Buka
21Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti KOMUNIKASI 11/08/201414/08/2014Buka
22MS Sharepoint 2010: Application DevelopmentICT (PEMBANGUNAN SISTEM)11/08/201415/08/2014Buka
23Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (KEWANGAN)12/08/201414/08/2014Buka
24Kursus Protokol dan Etiket SosialPENGURUSAN (PENGETAHUAN)12/08/201414/08/2014Buka
25Kursus Pemikiran KreatifPENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)18/08/201420/08/2014Buka
26Seminar Kecemerlangan Dalam Pengurusan IlmuPENGURUSAN (PENGETAHUAN)18/08/201418/08/2014Buka
27Enhancing Service Delivery Series: English for Customer Service KOMUNIKASI 19/08/201420/08/2014Buka
28Kursus Pengurusan PerubahanPENGURUSAN (PERUBAHAN)19/08/201421/08/2014Buka
29Perlaksanaan Amalan Persekitaran Kerja Berkualiti Sektor Awam (5S) (Ekosistem Kondusif Sektor Awam)PENGURUSAN (KUALITI)25/08/201427/08/2014Buka
30KURSUS KECERDASAN MINDA DALAM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN BARISAN HADAPAN PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 25/08/201427/08/2014Buka
31Microsoft Exchange Server 2010: Configuring,Managing dan TroubleshootingICT (PENGURUSAN MAKLUMAT)25/08/201429/08/2014Buka
32Kursus Kepimpinan dan Pengurusan OrganisasiKEPIMPINAN 26/08/201428/08/2014Buka
33ETOS Dalam Perkhidmatan AwamPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)26/08/201428/08/2014Buka
34Enhancing Service Delivery Series: Effective Telephone Skills CourseKOMUNIKASI 02/09/201403/09/2014Buka
35Windows Server 2008 Networking Infrastructure: Configuring and TroubleshootingICT (PENGURUSAN RANGKAIAN)08/09/201412/09/2014Buka
36Kursus Kecemerlangan Diri Khas Untuk Pembantu Am Pejabat (PAP) dan Pekerja Awam (PA)PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 08/09/201411/09/2014Buka
37Kursus Kreativiti Di Tempat KerjaPENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)09/09/201411/09/2014Buka
38Kursus Nilai, Etika dan Keutuhan dalam Perkhidmatan Awam PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)09/09/201411/09/2014Buka
39Bengkel Pengendalian Buku Rekod PerkhidmatanPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)09/09/201411/09/2014Buka
40KURSUS KECEMERLANGAN DIRI KHAS UNTUK PETUGAS BARISAN HADAPANKOMUNIKASI 09/09/201411/09/2014Buka
41Menangani Pelanggan BermasalahPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)22/09/201425/09/2014Buka
42Bengkel Pengurusan TatatertibPENGURUSAN (PENGETAHUAN)22/09/201425/09/2014Buka
43Kursus Pemikiran KreatifPENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)23/09/201425/09/2014Buka
44Pengurusan Perhubungan PelangganPENGURUSAN (KUALITI)23/09/201425/09/2014Buka
45ETOS Dalam Perkhidmatan AwamPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)30/09/201402/10/2014Buka
46Kursus Perhubungan Awam dan Komunikasi BerkesanKOMUNIKASI 30/09/201402/10/2014Buka
47Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (KEWANGAN)30/09/201402/10/2014Buka
48Kursus Nilai, Etika dan Keutuhan dalam Perkhidmatan Awam PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)30/09/201402/10/2014Buka
49Kursus Kreativiti Di Tempat KerjaPENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)14/10/201416/10/2014Buka
50Training: Installing dan Configuring Windows 7 Client ICT (PEMBANGUNAN SISTEM)14/10/201416/10/2014Buka
51KURSUS PENYELIAAN BERKESAN UNTUK PETUGAS BARISAN HADAPANKOMUNIKASI 14/10/201416/10/2014Buka
52Kursus Pengurusan PerubahanPENGURUSAN (PERUBAHAN)14/10/201416/10/2014Buka
53Kursus Pengurusan Perolehan dan Aset ICTICT (PENGURUSAN PROJEK ICT)20/10/201423/10/2014Buka
54Kursus Pengukuhan Pasukan (Khas Untuk Pembantu Operasi dan Pembantu Awam (PA) )PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 20/10/201423/10/2014Buka
55Bengkel Pengendalian Hal-Hal Perkhidmatan PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)20/10/201423/10/2014Buka
56KREATIVITI UNTUK PETUGAS BARISAN HADAPANKOMUNIKASI 21/10/201422/10/2014Buka
57Pengendalian Mesyuarat dan Penulisan Minit Mesyuarat BerkualitiKOMUNIKASI 27/10/201430/10/2014Buka
58Kursus Pengenalan Blue Ocean StrategyPENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)28/10/201429/10/2014Buka
59KURSUS KECERDASAN MINDA DALAM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN BARISAN HADAPAN PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 28/10/201430/10/2014Buka
60Menangani Pelanggan BermasalahPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)03/11/201406/11/2014Buka
61Amalan Terbaik Pengurusan Pusat DataICT (PENGURUSAN PUSAT DATA)04/11/201405/11/2014Buka
62Kursus Pengenalan Blue Ocean StrategyPENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)04/11/201405/11/2014Buka
63Pengurusan Perhubungan PelangganPENGURUSAN (KUALITI)04/11/201406/11/2014Buka
64ETOS Dalam Perkhidmatan AwamPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)11/11/201413/11/2014Buka

Bil Permohonan Online Bagi Bulan Ini : 2518