Maklumat Kursus
Nama : Kursus ePerolehan
Kod Kursus : 150433
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : Kampus INTAN Sarawak, Kota Samarahan No. 2, Lot 5452, Jalan Datuk Mohd. Musa
Yuran: RM30.00

Objektif : i) Untuk menambah pengetahuan dan kefahaman mengenai pengurusan perolehan melalui applikasi e-Perolehan di samping memberi kesedaran pentingnya perolehan dibuat dengan teratur, tepat dan cepat.
ii) Meningkatkan kemahiran dalam tatacara kerja berhubung dengan urusan perolehan secara atas talian serta berkebolehan membuat keputusan yang betul dan tepat semasa menguruskan perolehan; dan
iii) Memberi penerangan tentang sistem ePerolehan dan diikuti dengan latihan hands-on bagi membiasakan pengguna mempraktikkan penggunaan sistem ePerolehan.

Pengurus Kursus : Yusuf Mok Bin Mohd Generawi
Pegawai untuk Dihubungi : Yusuf Mok Bin Mohd Generawi, Haniza Hanoum Binti Bujang  
E-mel Dihubungi : yusufmok@intanswk.intan.my
Telefon Dihubungi : 092-592031,


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN