Maklumat Kursus
Nama : Kursus Perkhidmatan Bil 2/2015
Kod Kursus : 540004
Tempat : INTAN SABAH
Tarikh Kursus : 18/05/2015 - 21/05/2015
Kumpulan Sasaran : Gred 1-41
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi pendedahan dan menambah pengetahuan mengenai Perintah Am Bab A, B, C, D, E, F dan G ke arah mempertingkatkan kecemerlangan organisasi
ii) Meningkatkan kemahiran serta menambahkan keupayaan menguruskan urusan berkaitan pengurusan sumber manusia;
iii) Lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas perkhidmatan di jabatan; dan
iv) Menerapkan nilai-nilai unggul di kalangan penjawat awam selaras dengan keperluan sektor awam dan negara di alaf baru.

Pengurus Kursus : Zarina Binti Jaafar
Nama Dihubungi : Zarina Binti Jaafar, Shandra Bte Hairal  
E-mel Dihubungi : zarinaj@intansabah.intan.my, shandra@intansabah.intan.my
Telefon Dihubungi : 088483611, 088-483513,