Maklumat Kursus
Nama : Kursus Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.2/2013
Kod Kursus : 320004
Tempat : KAMPUS INTAN SABAH
Tarikh Kursus : 20/08/2013 - 23/08/2013
Kumpulan Sasaran : Gred 1-41
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan akauntabiliti dan kesedaran tentang pentingnya Tatacara Pegurusan Aset Alih Kerajaan dipatuhi di jabatan masing-masing dan ;
ii) Meningkatkan kemahiran peserta dalam melaksanakan prosedur pengurusan aset alih kerajaan dengan betul selaras dengan peraturan-peraturan Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 tahun 2007 dan peraturan-peratuaran yang masih berkuatkuasa.

Pengurus Kursus : Majlinah Binti Abd. Majid
Pegawai untuk Dihubungi : Majlinah Binti Abd. Majid, Mohd Zaki Bin Hamid  
E-mel Dihubungi : majlinah@intansabah.intan.my, zaki@intansabah.intan.my
Telefon Dihubungi : 088483633, 088-483500,

Permohonan Online telah ditutup.