Senarai kursus yang dibuka untuk permohonan di Kampus


Carian
* Sila pilih kursus yang ingin dipohon.
101 rekod ditemui
No.
Nama
Bidang
Mula Kursus
Tamat Kursus
Status
1Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)20/01/201522/01/2015Buka
2Perkhidmatan Kaunter Cemerlang Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)20/01/201523/01/2015Buka
3Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Bil.1/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)27/01/201529/01/2015Buka
4Kursus Asas Protokol Dan Pengurusan Majlis Bil. 1/2015PROTOKOL 27/01/201529/01/2015Buka
5Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)27/01/201530/01/2015Buka
6Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.1/2015KEPIMPINAN 27/01/201529/01/2015Buka
7Kursus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sektor Awam Bil.1/2015PENGURUSAN (PETUNJUK PRESTASI(KPI))03/02/201505/02/2015Buka
8Kecemerlangan Diri Bil.1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 03/02/201506/02/2015Buka
9Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)03/02/201505/02/2015Buka
10Kursus Perkhidmatan Bil 1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)09/02/201512/02/2015Buka
11Better Pronunciation Course Bil.1/2015BAHASA 10/02/201512/02/2015Buka
12Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.2/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)10/02/201513/02/2015Buka
13Pengurusan Mesyuarat Berkesan (Blended) Bil 1/2015PENGURUSAN (KUALITI)10/02/201512/02/2015Buka
14Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)24/02/201527/02/2015Buka
15Kursus Microsoft Office Word 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)24/02/201526/02/2015Buka
16Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)24/02/201525/02/2015Buka
17Bengkel Audit MS ISO 9001:2008 Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)03/03/201506/03/2015Buka
18Kursus Asas Prosedur Kewangan Bil 1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)03/03/201505/03/2015Buka
19Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.2/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)10/03/201512/03/2015Buka
20Kursus Microsoft 2010 Tips dan Tricks Bil.1/2015ICT (PEMBUDAYAAN ICT)10/03/201511/03/2015Buka
21Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)10/03/201513/03/2015Buka
22Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy (BOS) Bil.1/2015PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)10/03/201512/03/2015Buka
23Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)17/03/201520/03/2015Buka
24Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)17/03/201520/03/2015Buka
25Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.2/2015PENGURUSAN (KUALITI)17/03/201519/03/2015Buka
26Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.2/2015PENGURUSAN (KUALITI)24/03/201527/03/2015Buka
27Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Bil.2/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)24/03/201526/03/2015Buka
28Penulisan Laporan dan Kertas Cadangan Berkualiti Bil. 1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)24/03/201526/03/2015Buka
29Kursus Microsoft Office Word 2010 Step By Step Bil.2/2015ICT (KOMPETENSI)24/03/201526/03/2015Buka
30Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.3/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)07/04/201510/04/2015Buka
31Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 07/04/201510/04/2015Buka
32Kursus Asas Protokol DanPengurusan Majlis Bil. 2/2015PROTOKOL 07/04/201509/04/2015Buka
33Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2015KEPIMPINAN 14/04/201516/04/2015Buka
34Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2015KEPIMPINAN 14/04/201516/04/2015Buka
35Kursus Microsoft Office Excel 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)14/04/201516/04/2015Buka
36Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.3/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)14/04/201516/04/2015Buka
37Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Bil.1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)21/04/201523/04/2015Buka
38Bengkel Multimedia : Digital Video Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)21/04/201524/04/2015Buka
39Perkhidmatan Kaunter Cemerlang Bil.2/2015PENGURUSAN (KUALITI)21/04/201524/04/2015Buka
40Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.2/2015PENGURUSAN (KUALITI)28/04/201529/04/2015Buka
41Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sektor Awam Bil.2/2015PENGURUSAN (PETUNJUK PRESTASI(KPI))28/04/201530/04/2015Buka
42Kursus Asas Prosedur Kewangan Bil 2/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)28/04/201530/04/2015Buka
43Kursus Microsoft 2010 Tips dan Tricks Bil.2/2015ICT (PEMBUDAYAAN ICT)05/05/201506/05/2015Buka
44Kursus Pengurusan Perolehan Aset ICT Bil 1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)05/05/201508/05/2015Buka
45Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.3/2015PENGURUSAN (KUALITI)05/05/201507/05/2015Buka
46Effective Oral Presentation BIl. 1/2015BAHASA 11/05/201512/05/2015Buka
47Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Bil.2/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)12/05/201515/05/2015Buka
48Penulisan Berkualiti Bil.1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)12/05/201514/05/2015Buka
49Kursus Pemikiran Kreatif Bil.1/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)12/05/201514/05/2015Buka
50English For Customer Service Bil.1/2015BAHASA 13/05/201514/05/2015Buka
51Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy (BOS) Bil.2/2015PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)19/05/201521/05/2015Buka
52Bengkel Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)19/05/201521/05/2015Buka
53Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil. 2/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)19/05/201522/05/2015Buka
54Kursus Microsoft Office Excel 2010 Step By Step Bil.2/2015ICT (KOMPETENSI)26/05/201528/05/2015Buka
55Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.4/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)26/05/201528/05/2015Buka
56Kursus Microsoft Project 2010ICT (PEMBUDAYAAN ICT)26/05/201528/05/2015Buka
57Kecemerlangan Diri Bil.2/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 02/06/201505/06/2015Buka
58Pengurusan Nilai ProjekPENGURUSAN (KEWANGAN)02/06/201504/06/2015Buka
59Bengkel Multimedia Digital Image Bil.2/2015ICT (KOMPETENSI)02/06/201505/06/2015Buka
60Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.3/2015PENGURUSAN (KUALITI)02/06/201505/06/2015Buka
61Bengkel Pemantapan Integriti Dan Kawalan Dalaman Pengurusan KewanganPENGURUSAN (KEWANGAN)09/06/201511/06/2015Buka
62Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy (BOS) Bil.3/2015PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)09/06/201511/06/2015Buka
63Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.2/2015KEPIMPINAN 09/06/201511/06/2015Buka
64Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.3/2015PENGURUSAN (KUALITI)09/06/201510/06/2015Buka
65Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Bil.2/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)04/08/201506/08/2015Buka
66Bengkel Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.1/2015PENGURUSAN (STRATEGIK)04/08/201506/08/2015Buka
67Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Bil.3/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)04/08/201507/05/2015Buka
68Better Pronunciation Course Bil. 2/2015BAHASA 11/08/201513/08/2015Buka
69Pengurusan Mesyuarat Berkesan (Blended) Bil 2/2015PENGURUSAN (KUALITI)11/08/201513/08/2015Buka
70Pemantapan Pentadbiran Pejabat PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)18/08/201520/08/2015Buka
71Bengkel Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil.2/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)18/08/201520/08/2015Buka
72Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi Bil 2/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)18/08/201521/08/2015Buka
73Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.5/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)18/08/201520/08/2015Buka
74Kursus Pengurusan Aset Hidup Kerajaan PENGURUSAN (KEWANGAN)25/08/201527/08/2015Buka
75Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.2/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 25/08/201528/08/2015Buka
76Kursus Asas Fotografi Bil. 1/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)25/08/201527/08/2015Buka
77Kursus Lean ManagementPENGURUSAN (KUALITI)25/08/201527/08/2015Buka
78Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.3/2015KEPIMPINAN 01/09/201503/09/2015Buka
79Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil. 3/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)01/09/201504/09/2015Buka
80Penulisan Laporan dan Kertas Cadangan Berkualiti Bil. 2/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)01/09/201503/09/2015Buka
81Kursus Microsoft Office Powerpoint 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)08/09/201510/09/2015Buka
82Kecemerlangan Diri Bil.3/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 08/09/201511/09/2015Buka
83Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.2/2015KEPIMPINAN 08/09/201510/09/2015Buka
84Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja Bil.1/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)08/09/201510/09/2015Buka
85Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.4/2015PENGURUSAN (KUALITI)28/09/201529/09/2015Buka
86Effective Oral Presentation BIl. 2/2015BAHASA 28/09/201529/09/2015Buka
87Kursus Pengurusan Projek-Projek KecilPENGURUSAN (KEWANGAN)28/09/201530/09/2015Buka
88English For Customer Service Bil. 2/2015BAHASA 30/09/201501/10/2015Buka
89Kursus Microsoft Office Powerpoint 2010 Step By Step Bil.2/2015ICT (KOMPETENSI)06/10/201508/10/2015Buka
90Bengkel Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil.3/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)20/10/201522/10/2015Buka
91Better Pronunciation Course Bil. 3/2015BAHASA 20/10/201522/10/2015Buka
92Bengkel Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.2/2015PENGURUSAN (STRATEGIK)20/10/201522/10/2015Buka
93Kursus Microsoft Office Access 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)20/10/201522/10/2015Buka
94Kursus Asas Fotografi Bil. 2/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)27/10/201529/10/2015Buka
95Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.3/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 27/10/201530/10/2015Buka
96Kursus Pengurusan Perolehan Aset ICT Bil 2/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)27/10/201530/10/2015Buka
97Kursus Microsoft Office Access 2010 Step By Step Bil.2/2015ICT (KOMPETENSI)03/11/201505/11/2015Buka
98Bengkel Multimedia : Digital Video Bil.2/2015ICT (KOMPETENSI)03/11/201506/11/2015Buka
99Kursus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sektor Awam Bil.3/2015PENGURUSAN (PETUNJUK PRESTASI(KPI))03/11/201505/11/2015Buka
100Kecemerlangan Diri Bil.4/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH 03/11/201506/11/2015Buka
101Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi Bil.2/2015KEPIMPINAN 17/11/201519/11/2015Buka

Bil Permohonan Online Bagi Bulan Ini : 989