Maklumat Kursus
Nama : Kursus Kecemerlangan Diri Bil. 1/2013
Kod Kursus : 320023
Kumpulan Sasaran : Gred 1-17
Tempat Kursus : Kampus INTAN Sabah Jalan Sulaman, Tuaran, Beg Berkunci No;2080
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningatkan keyakinan diri dan kesediaan memikul dan menghadapi cabaran dalam melaksanakan tugas.
ii) Menghayati nilai-nilai murni dan unggul semasa menjalankan tugas dan tanggungjawab.
iii) Dapat bertukar-tukar pengalaman kerja di antara peserta.
iv) Mengenali diri dan organisasi serta berusaha mewujudkan suasana mesra dan kerjasama dalam organisasi.

Pengurus Kursus : Rizal Azwandy Hassan
Pegawai untuk Dihubungi : Rizal Azwandy Hassan, Dg Khairunnisa Binti Ag Ibrahim  
E-mel Dihubungi : khairunnisa@intansabah.intan.my
Telefon Dihubungi : 088-483500-535,


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN