Maklumat Kursus
Nama : Kursus Perancangan Strategik Organisasi Bil 1/2018 (BATAL)
Kod Kursus : BZA0089
Kumpulan Sasaran : Gred 27-48
Tempat Kursus : INTAN Kampus Sabah Jalan Sulaman, Tuaran, Beg Berkunci 2080
Yuran: RM30

Objektif : i) Mendapatkan pendedahan awal mengenai perancangan strategik organisasi dalam sektor awam.
ii) Memahami kaitan kaitan perancangan strategik dengan visi dan misi organisasi.
iii) Memahami secara umum bagaimana sebuah organisasi menyediakan perancangan strategik jangka panjang untuk mencapai visi dan misi.
iv) Mempelajari kepentingan perancangan strategik dalam kitaran PDCA - plan, do, check an action.

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Ag.rahim Bin Ag. Hamid  
E-mel Dihubungi :
Telefon Dihubungi : ,


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN