Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1320001Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Bil.1/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
2370039Program Tranformasi Minda Bil.1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
3460001Kursus Analisis Keperluan Latihan PEMBANGUNAN LATIHAN
4540001Kecemerlangan Diri Bil.1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
5540002Bengkel Pengurusan Tatatertib Bil.1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
6540003Pengukuhan Pasukan Bil.1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
7540004Kursus Perkhidmatan Bil 1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
8540005Kursus Pemandu Cemerlang Bil. 1/2015 (Blended)PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
9540006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Bil.1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
10540007Kursus Asas Protokol Dan Pengurusan Majlis Bil. 1/2015PROTOKOL
11540009Kursus Perhubungan Awam Dan Komunikasi Berkesan Bil 1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
12540010Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan Bil. 1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
13540011Better Pronunciation Course Bil.1/2015BAHASA
14540012Effective Oral Presentation BIl. 1/2015BAHASA
15540013English For Customer Service Bil.1/2015BAHASA
16540015Kursus Kemahiran ICT Sektor Awam (KISA) :Microsoft Office dan Emel Bil.1/2015ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
17540016Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)
18540017Perkhidmatan Kaunter Cemerlang Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)
19540018Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.1/2015KEPIMPINAN
20540019Pengurusan Mesyuarat Berkesan (Blended) Bil 1/2015PENGURUSAN (KUALITI)
21540020Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
22540021Kursus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sektor Awam Bil.1/2015PENGURUSAN (PETUNJUK PRESTASI(KPI))
23540022Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy (BOS) Bil.1/2015PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)
24540024Bengkel Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.1/2015PENGURUSAN (STRATEGIK)
25540027Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2015KEPIMPINAN
26540029Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)
27540030Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)
28540031Bengkel Audit MS ISO 9001:2008 Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)
29540032Pemantapan Pentadbiran Pejabat PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
30540034Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
31540035Penulisan Laporan dan Kertas Cadangan Berkualiti Bil. 1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
32540036Penulisan BerkualitiPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
33540037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2015ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
34540037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)
35540038Bengkel Multimedia : Digital Video Bil.2/2015 (dibatalkan dan digantikan dengan kursus lain)ICT (KOMPETENSI)
36540041Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja Bil.1/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
37540042Kursus Pemikiran Kreatif Bil.1/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
38540043Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
39540044Kursus Pengurusan Aset Hidup Kerajaan PENGURUSAN (KEWANGAN)
40540045Kursus Pengurusan Stor Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
41540046Bengkel Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
42540047Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
43540050Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi Bil 1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
44540052Kursus Pengurusan Perolehan Aset ICT Bil 1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
45540053Kursus Microsoft Office Word 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)
46540054Kursus Microsoft Office Excel 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)
47540055Kursus Microsoft Office Powerpoint 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)
48540056Kursus Microsoft Office Access 2010 Step By Step Bil.1/2015 (Kursus Baru)ICT (KOMPETENSI)
49540057Kursus Microsoft 2010 Tips dan Tricks Bil.1/2015ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
50540059Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2015KEPIMPINAN
51540060Kursus Microsoft Project 2010ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
52540061Kursus Pengurusan LeanPENGURUSAN (KUALITI)
53540062Kursus Asas Fotografi Bil. 1/2015 (Batal dan digantikan dengan kursus lain)PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
54540063Kursus Peningkatan Kompetensi Pengurusan Kewangan Untuk PenyeliaPENGURUSAN (KEWANGAN)
55540064Pengurusan Nilai ProjekPENGURUSAN (KEWANGAN)
56540065Kursus Pengurusan Projek-Projek KecilPENGURUSAN (KEWANGAN)
57540066Kursus Asas Prosedur Kewangan Bil 1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
58540067Bengkel Pemantapan Integriti Dan Kawalan Dalaman Pengurusan KewanganPENGURUSAN (KEWANGAN)
59540068Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA) Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
60540069Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS) Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)