Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1BZA0001Kecemerlangan Diri Bil.1/2017PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
2BZA0004Kursus Perkhidmatan Bil 1/2017PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
3BZA0006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Bil.1/2017PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
4BZA0007Kursus Asas Protokol Dan Pengurusan Majlis Bil. 1/2017PROTOKOL
5BZA0010Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan Bil. 1/2017PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
6BZA0013English For Customer Service Bil.1/2017BAHASA
7BZA0015Kursus Kemahiran ICT Sektor Awam (KISA) :Microsoft Office dan Emel Bil.1/2017ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
8BZA0016Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.1/2017PENGURUSAN (KUALITI)
9BZA0017Kursus Perkhidmatan Kaunter Cemerlang Bil.1/2017PENGURUSAN (KUALITI)
10BZA0018Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.1/2017KEPIMPINAN
11BZA0020Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.1/2017PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
12BZA0022Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy (BOS) Bil.0/2017PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)
13BZA0024Bengkel Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.1/2017PENGURUSAN (STRATEGIK)
14BZA0027Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2017KEPIMPINAN
15BZA0029Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.4/2017PENGURUSAN (KUALITI)
16BZA0030Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2017PENGURUSAN (KUALITI)
17BZA0034Kursus Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.1/2017PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
18BZA0040Kursus Horizon Baharu Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
19BZA0041Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja Bil.1/2017PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
20BZA0043Bengkel Pengukuhan Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.1/2017PENGURUSAN (KEWANGAN)
21BZA0045Bengkel Pengukuhan Pengurusan Stor Kerajaan (Blended) Bil.1/2017PENGURUSAN (KEWANGAN)
22BZA0046Bengkel Pemahaman Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil0/2017PENGURUSAN (KEWANGAN)
23BZA0047Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil.0/2017PENGURUSAN (KEWANGAN)
24BZA0058Program Tranformasi Minda Bil.1/2017PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
25BZA0059Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2017KEPIMPINAN
26BZA0065Kursus Pengurusan Projek-Projek KecilPENGURUSAN (KEWANGAN)
27BZA0066Kursus Pengenalan Asas Prosedur Kewangan BIL.1/2017PENGURUSAN (KEWANGAN)
28BZA0068Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA) PENGURUSAN (KEWANGAN)
29BZA0069Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)PENGURUSAN (KEWANGAN)
30BZA0078Bengkel Pengurusan Kewangan Peribadi Bil.1/2017PENGURUSAN (KEWANGAN)
31BZA0083Kursus Penghayatan Peraturan Penjawat Awam Bil. 1/2017 (Khas Untuk Penyelia)PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
32BZA0084Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam Bil. 1/2017 (Khas Untuk Urus setia Tatatertib Jabatan)PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
33BZA0085Kursus 1Serve: 1Malaysia Customer Service of Civil Servant (Petugas Kaunter Hadapan) PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH