Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1320001Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif Blended (KIK) Bil.1/2016BAHASA
2320001Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif Blended (KIK) Bil.1/2016PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
3540001Kecemerlangan Diri Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
4540002Bengkel Pengurusan Tatatertib Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
5540003Pengukuhan Pasukan Bil.1/2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
6540003Pengukuhan Pasukan Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
7540004Kursus Perkhidmatan Bil 1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
8540006Kursus Pemandu Cemerlang Bil. 1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
9540007Kursus Asas Protokol Dan Pengurusan Majlis Bil. 1/2016PROTOKOL
10540010Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan Bil. 1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
11540011Better Pronunciation Course Bil.1/2016BAHASA
12540013English For Customer Service Bil.1/2016BAHASA
13540016Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
14540017Kursus Perkhidmatan Kaunter Cemerlang Bil.1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
15540018Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.1/2016KEPIMPINAN
16540019Kursus Pengurusan Mesyuarat Berkesan (Blended) Bil 1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
17540020Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.1/2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
18540027Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2016KEPIMPINAN
19540029Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
20540030Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
21540032Kursus Pemantapan Profesionalisme Pentadbir Bil. 1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
22540034Kursus Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.2/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
23540035Kursus Penulisan Laporan dan Kertas Cadangan Berkualiti Bil. 1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
24540036Kursus Penulisan Artikel Berkualiti Bil 1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
25540037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.2/2016ICT (KOMPETENSI)
26540043Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.1/2016 (kursus tangguh : 26.1.2016 - 29.1.2016 kepada 16.2.2016 - 19.2.2016) PENGURUSAN (KEWANGAN)
27540044Kursus Pengurusan Aset Hidup Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
28540045Kursus Pengurusan Stor Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
29540046Bengkel Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
30540047Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
31540050Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi Bil 1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
32540059Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2016KEPIMPINAN
33540061Kursus Lean ManagementPENGURUSAN (KUALITI)
34540065Kursus Pengurusan Projek-Projek KecilPENGURUSAN (KEWANGAN)
35540066Kursus Asas Prosedur Kewangan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
36540068Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA) Fasa 1 Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
37540070Sukan dan Kecergasan Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
38540071Kursus Perundingan Berkesan Bil.1/2016KEPIMPINAN
39540072Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity Bil.1/2016KEPIMPINAN
40540073Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Bil.1/2016KEPIMPINAN
41540075Kursus Penulisan Teks Ucapan Bil 1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
42540077Kursus Pengurusan Rekod Kewangan dan Perakaunan Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
43540078Bengkel Pengurusan Kewangan Peribadi Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
44540079Kursus Pengurusan Aset Tak Ketara Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
45BZA0003Pengukuhan Pasukan Bil.4/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
46BZA0004Kursus Perkhidmatan Bil 3/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
47BZA0005Kursus Pemandu Cemerlang Bil. 2/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
48BZA0006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
49BZA0010Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan Bil. 3/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
50BZA0011Better Pronunciation Course Bil. 2/2016BAHASA
51BZA0012Effective Oral Presentation BIl. 1/2016BAHASA
52BZA0013English For Customer Service Bil.2/2016BAHASA
53BZA0015Kursus Kemahiran ICT Sektor Awam (KISA) :Microsoft Office dan Emel Bil.1/2016ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
54BZA0018Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.2/2016KEPIMPINAN
55BZA0020Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.2/2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
56BZA0021Kursus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sektor Awam Bil.1/2016PENGURUSAN (PETUNJUK PRESTASI(KPI))
57BZA0022Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy (BOS) Bil.1/2016PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)
58BZA0024Bengkel Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.1/2016PENGURUSAN (STRATEGIK)
59BZA0029Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.2/2016PENGURUSAN (KUALITI)
60BZA0032Kursus Pemantapan Profesionalisme Pentadbir Bil. 2/2016PENGURUSAN (KUALITI)
61BZA0037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2016ICT (KOMPETENSI)
62BZA0041Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja Bil.1/2016PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
63BZA0042Kursus Pemikiran Kreatif Bil.1/2016PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
64BZA0068Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA) Fasa 2 Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
65BZA0069Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS) Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
66BZA0074Kursus Penulisan Berita Bil 1/2016PENGURUSAN (KUALITI)