Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1020886Desktop Productivity: OpenSource Office (Asas) Bil.1/2014ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
2170003Kursus Microsoft Office Powerpoint 2010 Step By Step Bil.1/2014ICT (KOMPETENSI)
3320001Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Bil.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
4320003Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja Bil.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
5330032Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.3/2014KEPIMPINAN
6350027Pengukuhan Integriti Sektor Awam 2/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
7360003Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil 4/2014PENGURUSAN (KUALITI)
8370005Perkhidmatan Pelanggan Berbudi Bahasa Bil.4/2014PENGURUSAN (KUALITI)
9540001Kecemerlangan Diri Bil.1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
10540002Bengkel Pengurusan Tatatertib Bil.1/2014PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
11540003Pengukuhan Pasukan Bil.1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
12540004Kursus Perkhidmatan Bil 1/2014PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
13540005Kursus Pemandu Cemerlang Bil. 1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
14540006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan AwamPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
15540007Kursus Asas Protokol Dan Etiket Sosial Bil. 1/2014PROTOKOL
16540008Tatacara Pengurusan Dan Pengacaraan Majlis Bil. 1/2014PROTOKOL
17540009Kursus Perhubungan Awam Dan Komunikasi Berkesan Bil 1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
18540010Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan Bil. 1/2014PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
19540011Better Pronunciation Course Bil.1/2014(tangguhkan ke 25-27 Mac 2014)BAHASA
20540012Effective Oral Presentation BIl. 1/2014BAHASA
21540013English For Customer Service Bil.1/2014BAHASA
22540014Pembudayaan ETOS Dalam Perkhidmatan Awam Bil.1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
23540015Kursus Kemahiran ICT Sektor Awam (KISA) :Microsoft Office dan Emel Bil.1/2014ICT (KOMPETENSI)
24540016Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.1/2014PENGURUSAN (KUALITI)
25540017Perkhidmatan Pelanggan Berbudi Bahasa Bil.1/2014PENGURUSAN (KUALITI)
26540018Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.1/2014KEPIMPINAN
27540019Pengurusan Mesyuarat Berkesan Bil 1/2014KOMUNIKASI
28540020Pengukuhan Integriti Sektor Awam 1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
29540021Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sektor Awam Bil 1/2014PENGURUSAN (PETUNJUK PRESTASI(KPI))
30540022Pengenalan Blue Ocean Strategy Bil 1/2014PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)
31540023Bengkel Blue Ocean Strategy in Action Bil.1/2014 (agency based)PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)
32540024Bengkel Mengaplikasikan Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.1/2014PENGURUSAN (STRATEGIK)
33540025Bengkel Tadbir Urus Yang Baik Bil.1/2014DASAR AWAM
34540026Bengkel Pemupukan Integriti Kepimpinan Dalam Organisasi Pendidikan Bil.1/2014 (khas untuk guru/pensyarah)KEPIMPINAN
35540027Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2014KEPIMPINAN
36540029Pelaksanaan Amalan 5S BIL.1PENGURUSAN (KUALITI)
37540030Kursus Audit Dalam 5S Bil.1PENGURUSAN (KUALITI)
38540031Bengkel Audit ISO 9001:2008 Bil.1PENGURUSAN (KUALITI)
39540034Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.1/2014PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
40540035Penulisan Laporan dan Kertas Cadangan Berkualiti Bil. 1/2014 (pindaan tarikh dari 25.03.2014 - 28.30.2014 ke 18.03.2014 - 21.03.2014)PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
41540036Penulisan Artikel BerkualitiPENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
42540037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2014ICT (PELAN STRATEGIK ICT)
43540037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2014PENGURUSAN (PENGETAHUAN)
44540038Bengkel Multimedia : Digital Video Bil.1/2014ICT (PELAN STRATEGIK ICT)
45540039Web Development: Pembangunan Laman Web Bil.1/2014ICT (PELAN STRATEGIK ICT)
46540042Kursus Pemikiran Kreatif Bil.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
47540043Kursus Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
48540044Kursus Tatacara Pengurusan Aset Hidup Kerajaan Bil.1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
49540045Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Bil.1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
50540046Bengkel Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil.1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
51540047Kursus Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil.1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
52540049Kursus Sijil Pertauliahan Perolehan Kerajaan (Asas) - ditangguhkan buat sementara waktuPENGURUSAN (KEWANGAN)
53540050Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi (pindaan tarikh daripada 1-4 April 2014 kepada 22-25 April 2014)PENGURUSAN (KEWANGAN)
54540053Kursus Microsoft Office Word 2010 Step By Step Bil.1/2014ICT (KOMPETENSI)
55540058Kursus Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA)PENGURUSAN (KEWANGAN)
56990060Kursus Microsoft 2010 Tips dan TricksICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)