Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1540083Kursus Maximizing PowerPivot Data AnalysisICT (PEMBUDAYAAN ICT)
2BZA0001Kecemerlangan Diri Bil.1/2016BAHASA
3BZA0001Kecemerlangan Diri Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
4BZA0001Kecemerlangan Diri Bil.1/2016PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
5BZA0002Bengkel Pengurusan Tatatertib Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
6BZA0003Pengukuhan Pasukan Bil.1/2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
7BZA0003Pengukuhan Pasukan Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
8BZA0004Kursus Perkhidmatan Bil 1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
9BZA0005Kursus Pemandu Cemerlang Bil. 2/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
10BZA0006Kursus Pemandu Cemerlang Bil. 1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
11BZA0007Kursus Asas Protokol Dan Pengurusan Majlis Bil. 1/2016PROTOKOL
12BZA0010Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan Bil. 1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
13BZA0011Better Pronunciation Course Bil.1/2016BAHASA
14BZA0012Effective Oral Presentation BIl. 1/2016BAHASA
15BZA0013English For Customer Service Bil.1/2017BAHASA
16BZA0015Kursus Kemahiran ICT Sektor Awam (KISA) :Microsoft Office dan Emel Bil.1/2016ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
17BZA0016Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
18BZA0017Kursus Perkhidmatan Kaunter Cemerlang Bil.1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
19BZA0018Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.1/2016KEPIMPINAN
20BZA0019Kursus Pengurusan Mesyuarat Berkesan (Blended) Bil 1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
21BZA0020Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.1/2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
22BZA0021Kursus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sektor Awam Bil.1/2016PENGURUSAN (PETUNJUK PRESTASI(KPI))
23BZA0022Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy (BOS) Bil.1/2016PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)
24BZA0024Bengkel Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.1/2016PENGURUSAN (STRATEGIK)
25BZA0027Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2016KEPIMPINAN
26BZA0029Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
27BZA0030Bengkel Audit Dalam Ekosistem Kondusif Sektor Awam (Blended) Bil.1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
28BZA0032Kursus Pemantapan Profesionalisme Pentadbir Bil. 1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
29BZA0034Kursus Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
30BZA0035Kursus Penulisan Laporan dan Kertas Cadangan Berkualiti Bil. 1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
31BZA0036Kursus Penulisan Artikel Berkualiti Bil 1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
32BZA0037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2016ICT (KOMPETENSI)
33BZA0040Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif untuk Fasilitator Dan Ketua Kumpulan Bil.1/2017PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
34BZA0041Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja Bil.1/2016PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
35BZA0042Kursus Pemikiran Kreatif Bil.1/2016PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
36BZA0043Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.1/2016 PENGURUSAN (KEWANGAN)
37BZA0044Kursus Pengurusan Aset Hidup Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
38BZA0045Kursus Pengurusan Stor Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
39BZA0046Bengkel Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
40BZA0047Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
41BZA0050Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi Bil 1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
42BZA0058Program Tranformasi Minda Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
43BZA0059Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2016KEPIMPINAN
44BZA0061Kursus Lean ManagementPENGURUSAN (KUALITI)
45BZA0065Kursus Pengurusan Projek-Projek KecilPENGURUSAN (KEWANGAN)
46BZA0066Kursus Asas Prosedur Kewangan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
47BZA0068Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA) Fasa 1 dan 2 Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
48BZA0069Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS) Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
49BZA0070Sukan dan Kecergasan Bil.1/2016PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
50BZA0071Kursus Perundingan Berkesan Bil.1/2016KEPIMPINAN
51BZA0072Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity Bil.1/2016KEPIMPINAN
52BZA0073Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Bil.1/2016KEPIMPINAN
53BZA0074Kursus Penulisan Berita Bil 1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
54BZA0075Kursus Penulisan Teks Ucapan Bil 1/2016PENGURUSAN (KUALITI)
55BZA0077Kursus Pengurusan Rekod Kewangan dan Perakaunan Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
56BZA0078Bengkel Pengurusan Kewangan Peribadi Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
57BZA0079Kursus Pengurusan Aset Tak Ketara Kerajaan Bil.1/2016ICT (KOMPETENSI)
58BZA0079Kursus Pengurusan Aset Tak Ketara Kerajaan Bil.1/2016PENGURUSAN (KEWANGAN)
59BZA0080Kursus Microsoft Office Access 2010 Step By StepICT (KOMPETENSI)
60BZA0081Kursus Dashboard ReportingICT (PEMBUDAYAAN ICT)
61BZA0083Kursus Penghayatan Peraturan Penjawat Awam Bil. 1/2017 (Khas Untuk Penyelia)PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
62BZA0084Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam Bil. 1/2017 (Khas Untuk Urus setia Tatatertib Jabatan)PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
63BZA0085Kursus 1Serve: 1Malaysia Customer Service of Civil Servant (Petugas Kaunter Hadapan) Bil.1/2017PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH