Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1170003Kursus Microsoft Office Powerpoint 2010 Step By Step Bil.1/2014ICT (KOMPETENSI)
2320001Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Bil.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
3370005Perkhidmatan Pelanggan Berbudi Bahasa Bil.4/2014PENGURUSAN (KUALITI)
4370039Program Tranformasi Minda Bil.1/2014PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
5540001Kecemerlangan Diri Bil.1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
6540002Bengkel Pengurusan Tatatertib Bil.1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
7540003Pengukuhan Pasukan Bil.1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
8540004Kursus Perkhidmatan Bil 1/2014PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
9540005Kursus Pemandu Cemerlang Bil. 1/2015 (Blended)PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
10540006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan AwamPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
11540007Kursus Asas Protokol Dan Etiket Sosial Bil. 1/2014PROTOKOL
12540008Tatacara Pengurusan Dan Pengacaraan Majlis Bil. 1/2014PROTOKOL
13540009Kursus Perhubungan Awam Dan Komunikasi Berkesan Bil 1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
14540010Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan Bil. 1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
15540011Better Pronunciation Course Bil.1/2014(tangguhkan ke 25-27 Mac 2014)BAHASA
16540012Effective Oral Presentation BIl. 1/2014BAHASA
17540013English For Customer Service Bil.1/2014BAHASA
18540014Pembudayaan ETOS Dalam Perkhidmatan Awam Bil.1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
19540015Kursus Kemahiran ICT Sektor Awam (KISA) :Microsoft Office dan Emel Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)
20540016Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.1/2014PENGURUSAN (KUALITI)
21540017Perkhidmatan Pelanggan Berbudi Bahasa Bil.1/2014PENGURUSAN (KUALITI)
22540018Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.1/2015KEPIMPINAN
23540019Pengurusan Mesyuarat Berkesan Bil 1/2014PENGURUSAN (KUALITI)
24540019Pengurusan Mesyuarat Berkesan Bil 1/2014KOMUNIKASI
25540020Kursus Pengukuhan Integriti Sektor Awam Bil.1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
26540021Kursus Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sektor Awam Bil.1/2015PENGURUSAN (PETUNJUK PRESTASI(KPI))
27540022Kursus Pengenalan Blue Ocean Strategy (BOS) Bil.1/2015PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)
28540023Bengkel Blue Ocean Strategy in Action Bil.1/2014 (agency based)PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)
29540024Bengkel Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.1/2015PENGURUSAN (STRATEGIK)
30540025Bengkel Tadbir Urus Yang Baik Bil.1/2014DASAR AWAM
31540026Bengkel Pemupukan Integriti Kepimpinan Dalam Organisasi Pendidikan Bil.1/2014 (khas untuk guru/pensyarah) - DIBATALKANKEPIMPINAN
32540027Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2015KEPIMPINAN
33540028Desktop Productivity: OpenSource Office (Asas) Bil.1/2014ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
34540029Pelaksanaan Amalan 5S BIL.1PENGURUSAN (KUALITI)
35540030Kursus Audit Dalam 5S Bil.1PENGURUSAN (KUALITI)
36540031Bengkel Audit MS ISO 9001:2008 Bil.1/2015PENGURUSAN (KUALITI)
37540032Pemantapan Pentadbiran Pejabat PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
38540034Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
39540035Penulisan Laporan dan Kertas Cadangan Berkualiti Bil. 1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
40540036Penulisan Berkualiti Bil.1/2015PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
41540036Penulisan Berkualiti Bil.1/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
42540037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)
43540037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2015PENGURUSAN (PENGETAHUAN)
44540038Bengkel Multimedia : Digital Video Bil.2/2015ICT (PELAN STRATEGIK ICT)
45540038Bengkel Multimedia : Digital Video Bil.2/2015ICT (KOMPETENSI)
46540039Web Development: Pembangunan Laman Web Bil.1/2014ICT (PELAN STRATEGIK ICT)
47540040Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Bil.2/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
48540041Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja Bil.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
49540042Kursus Pemikiran Kreatif Bil.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
50540043Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
51540044Kursus Pengurusan Aset Hidup Kerajaan PENGURUSAN (KEWANGAN)
52540045Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
53540046Bengkel Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
54540047Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil.1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
55540048Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA Fasa 2) - (KURSUS DIBATALKAN)ICT (PENGURUSAN MAKLUMAT)
56540049Kursus Sijil Pertauliahan Perolehan Kerajaan (Asas) - KURSUS DIBATALKAN PENGURUSAN (KEWANGAN)
57540050Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi Bil 1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
58540051Kursus KIK Tools (KURSUS DIBATALKAN)PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
59540052Kursus Pengurusan Perolehan Aset ICT Bil 1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
60540053Kursus Microsoft Office Word 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)
61540054Kursus Microsoft Office Excel 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)
62540054Kursus Microsoft Office Excel 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
63540055Kursus Microsoft Office Powerpoint 2010 Step By Step Bil.1/2015ICT (KOMPETENSI)
64540056Kursus Microsoft Office Access 2010 Step By Step Bil.2/2015ICT (KOMPETENSI)
65540056Kursus Microsoft Office Access 2010 Step By Step Bil.2/2015ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
66540057Kursus Microsoft 2010 Tips dan Tricks Bil.1/2015ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
67540058Kursus Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA)PENGURUSAN (KEWANGAN)
68540059Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2015KEPIMPINAN
69540060Kursus Microsoft Project 2010ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
70540061Kursus Lean ManagementPENGURUSAN (KUALITI)
71540062Kursus Asas Fotografi Bil. 1/2015PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
72540063Kursus Peningkatan Kompetensi Pengurusan Kewangan Untuk PenyeliaPENGURUSAN (KEWANGAN)
73540064Pengurusan Nilai ProjekPENGURUSAN (KEWANGAN)
74540065Kursus Pengurusan Projek-Projek KecilPENGURUSAN (KEWANGAN)
75540066Kursus Asas Prosedur Kewangan Bil 1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
76540067Bengkel Pemantapan Integriti Dan Kawalan Dalaman Pengurusan KewanganPENGURUSAN (KEWANGAN)
77990060Kursus Microsoft 2010 Tips dan TricksICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)