Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1170003Kursus Microsoft Office Powerpoint 2010 Step By Step Bil.1/2014ICT (KOMPETENSI)
2320001Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Bil.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
3370005Perkhidmatan Pelanggan Berbudi Bahasa Bil.4/2014PENGURUSAN (KUALITI)
4540001Kecemerlangan Diri Bil.1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
5540002Bengkel Pengurusan Tatatertib Bil.1/2014PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
6540003Pengukuhan Pasukan Bil.1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
7540004Kursus Perkhidmatan Bil 1/2014PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
8540005Kursus Pemandu Cemerlang Bil. 1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
9540006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan AwamPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
10540007Kursus Asas Protokol Dan Etiket Sosial Bil. 1/2014PROTOKOL
11540008Tatacara Pengurusan Dan Pengacaraan Majlis Bil. 1/2014PROTOKOL
12540009Kursus Perhubungan Awam Dan Komunikasi Berkesan Bil 1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
13540010Bengkel Pengendalian Buku Rekod Perkhidmatan Bil. 1/2014PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
14540011Better Pronunciation Course Bil.1/2014(tangguhkan ke 25-27 Mac 2014)BAHASA
15540012Effective Oral Presentation BIl. 1/2014BAHASA
16540013English For Customer Service Bil.1/2014BAHASA
17540014Pembudayaan ETOS Dalam Perkhidmatan Awam Bil.1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
18540015Kursus Kemahiran ICT Sektor Awam (KISA) :Microsoft Office dan Emel Bil.1/2014ICT (KOMPETENSI)
19540016Bengkel Pengurusan Fail dan Rekod Bil.1/2014PENGURUSAN (KUALITI)
20540017Perkhidmatan Pelanggan Berbudi Bahasa Bil.1/2014PENGURUSAN (KUALITI)
21540018Kursus Penyeliaan dan Kepimpinan Berkesan Bil.1/2014KEPIMPINAN
22540019Pengurusan Mesyuarat Berkesan Bil 1/2014KOMUNIKASI
23540020Pengukuhan Integriti Sektor Awam 1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
24540021Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Sektor Awam Bil 1/2014PENGURUSAN (PETUNJUK PRESTASI(KPI))
25540022Pengenalan Blue Ocean Strategy Bil 1/2014PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)
26540023Bengkel Blue Ocean Strategy in Action Bil.1/2014 (agency based)PENGURUSAN (BLUE OCEAN STRATEGY)
27540024Bengkel Mengaplikasikan Pengurusan Strategik dan Perancangan Senario Bil.1/2014PENGURUSAN (STRATEGIK)
28540025Bengkel Tadbir Urus Yang Baik Bil.1/2014DASAR AWAM
29540026Bengkel Pemupukan Integriti Kepimpinan Dalam Organisasi Pendidikan Bil.1/2014 (khas untuk guru/pensyarah) - DIBATALKANKEPIMPINAN
30540027Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.1/2014KEPIMPINAN
31540028Desktop Productivity: OpenSource Office (Asas) Bil.1/2014ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
32540029Pelaksanaan Amalan 5S BIL.1PENGURUSAN (KUALITI)
33540030Kursus Audit Dalam 5S Bil.1PENGURUSAN (KUALITI)
34540031Bengkel Audit ISO 9001:2008 Bil.1PENGURUSAN (KUALITI)
35540034Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti Bil.1/2014PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
36540035Penulisan Laporan dan Kertas Cadangan Berkualiti Bil. 1/2014 (pindaan tarikh dari 25.03.2014 - 28.30.2014 ke 18.03.2014 - 21.03.2014)PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
37540036Penulisan Artikel BerkualitiPENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
38540037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2014ICT (PELAN STRATEGIK ICT)
39540037Bengkel Multimedia Digital Image Bil.1/2014PENGURUSAN (PENGETAHUAN)
40540038Bengkel Multimedia : Digital Video Bil.1/2014ICT (PELAN STRATEGIK ICT)
41540039Web Development: Pembangunan Laman Web Bil.1/2014ICT (PELAN STRATEGIK ICT)
42540040Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Bil.2/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
43540041Kursus Kreativiti Di Tempat Kerja Bil.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
44540042Kursus Pemikiran Kreatif Bil.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
45540043Kursus Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
46540044Kursus Tatacara Pengurusan Aset Hidup Kerajaan Bil.1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
47540045Kursus Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Bil.1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
48540046Bengkel Pelupusan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan Bil.1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
49540047Kursus Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Bil.1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
50540048Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA Fasa 2)ICT (PENGURUSAN MAKLUMAT)
51540049Kursus Sijil Pertauliahan Perolehan Kerajaan (Asas) - KURSUS DIBATALKAN PENGURUSAN (KEWANGAN)
52540050Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi (pindaan tarikh daripada 1-4 April 2014 kepada 22-25 April 2014)PENGURUSAN (KEWANGAN)
53540051Kursus KIK ToolsPENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
54540052Kursus Pengurusan Perolehan Aset ICTPENGURUSAN (KEWANGAN)
55540053Kursus Microsoft Office Word 2010 Step By Step Bil.1/2014ICT (KOMPETENSI)
56540054Kursus Microsoft Office Excel 2010 Step By Step Bil.1/2014ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
57540056Kursus Microsoft Office Access 2010 Step By Step Bil.1/2014ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
58540058Kursus Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih (TPATA)PENGURUSAN (KEWANGAN)
59990060Kursus Microsoft 2010 Tips dan TricksICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)