Maklumat Kursus
Nama : Kursus Pengurusan Fail Dan Rekod
Kod Kursus : 000003
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : INTAN Kampus Wilayah Utara Jalan Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam aspek pengurusan fail, surat-menyurat dan rekod dengan berkesan;
ii) Memahami cara mengendali, menyimpan, mengasing dan melupus rekod dengan sistematik; dan
iii) Memahirkan diri dalam mengurus dokumen dan rahsia rasmi kerajaan

Pengurus Kursus : Lina Akmal Bt Mustafa Kamal
Pegawai untuk Dihubungi : Lina Akmal Bt Mustafa Kamal, Mimi Noorzan Bt. Abdul Hamid  
E-mel Dihubungi : linaakmal@intura.intan.my, mimi@intura.intan.my
Telefon Dihubungi : 04-4218321, 04-4218321,


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN