Maklumat Kursus
Nama : Kursus Pembangunan Sahsiah
Kod Kursus : 040108
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : INTAN Kampus Wilayah Utara, Peti Surat 94
Yuran: RM30

Objektif : i) Membina sahsiah individu penjawat awam yang berketrampilan sejajar dengan program pembangunan modal Insan sektor awam,
ii) Meningkatkan komitmen, penghayatan serta amalan kerja berpasukan dalam perkhidmatan awam, dan
iii) Menanamkan kesedaran dan menyuburkan nilai-nilai murni yang membawa kepada pembinaan sahsiah diri yang unggul, berintegriti dan berakhlak mulia.

Pengurus Kursus : Hj. Azhar Bin Omar
Nama Dihubungi : Hj. Azhar Bin Omar, Mariam Bt Ghazali  
E-mel Dihubungi : azhar@intura.intan.my, mariam@intura.intan.my
Telefon Dihubungi : 04-4218321, 04-4218321,


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 17/Feb/2014 -
20/Feb/2014
Nur Fazlin bt Mohamed Bakly
Emel:fazlin@intura.intan.my
Telefon:04-4218321
Tutup
2 10/Mar/2014 -
13/Mar/2014
Nur Fazlin bt Mohamed Bakly
Emel:fazlin@intura.intan.my
Telefon:04-4218321
Tutup
3 07/Apr/2014 -
10/Apr/2014
Mimi Noorzan bt. Abdul Hamid
Emel:mimi@intura.intan.my
Telefon:04-4218321
Tutup
4 23/Jun/2014 -
26/Jun/2014
Nur Fazlin bt Mohamed Bakly
Emel:fazlin@intura.intan.my
Telefon:04-4218321
Tutup
5 01/Sep/2014 -
04/Sep/2014
Nur Fazlin bt Mohamed Bakly
Emel:fazlin@intura.intan.my
Telefon:04-4218321
Tutup
6 27/Oct/2014 -
30/Oct/2014
Zuraida bt Chin
Emel:zuraida@intura.intan.my
Telefon:04-4214489
Tutup