Maklumat Kursus
Nama : Kursus Perhubungan Pelanggan Berbudi Bahasa Bil. 1/2012
Kod Kursus : 320011
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : Intan Kampus Wilayah Tengah Jalan Elmu
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan pengetahuan berkenaan konsep konsep pelanggan dan cara-cara memberi khidmat pelanggan yang baik;
ii) Meningkatkan kemahiran etiket penggunaan telefon dan meningkatkan kualiti berkomunikasi ; dan
iii) Berkebolehan memberi layanan yang terbaik kepada pelanggan ke arah mempertingkatkan imej organisasi.

Pengurus Kursus : Ruhaidi Bin Azmi
Pegawai untuk Dihubungi : Ruhaidi Bin Azmi, Nor Sharizan Binti Ahmad Roslan  
E-mel Dihubungi : ruhaidi@intengah.intan.my, norsharizan@intengah.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-79661545 / 013-9614317, 0379661527,


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN