Maklumat Kursus
Nama : Kursus Pengukuhan Pasukan
Kod Kursus : 340407
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : IKWAS PETI SURAT 141
Yuran: RM30

Objektif : i) Memahami mengenai keperluan diri dan rakan-rakan ke arah pembentukan pasukan yang saling memahami, hormat menghormati dan bekerjasama.
ii) Dapat mewujudkan dan memupuk semangat positif dan dinamik serta menghayati nilai-nilai murni dan aspek akauntabiliti dan integriti dalam mencapai matlamat organisasi.
iii) Memperolehi kesedaran mengenai keperluan persediaan fizikal dan mental oleh penjawat awam dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan.
iv) Dapat menerapkan nilai-nilai unggul di kalangan Penjawat Awam selaras dengan keperluan sektor awam dan negara di alaf baru.

Pengurus Kursus : Jamilah Binti Tamat
Pegawai untuk Dihubungi : Jamilah Binti Tamat, Faredah Hanim Md Salleh  
E-mel Dihubungi : jamilah@ikwas.intan.my, faredah@ikwas.intan.my
Telefon Dihubungi : 077782432, 077782443,


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN