Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1000001BENGKEL PERMURNIAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJAPENGURUSAN (KUALITI)
2020821Microsoft Office Specialist (MOS) - PowerPoint 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
3020887Microsoft Office Specialist (MOS) - Word 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
4020889Microsoft Office Specialist (MOS) - Excel 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
5130017BENGKEL KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF BIL.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
6130039Kursus DPA Bil.1/2014 (Modul Pengurusan Projek)PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
7130039Kursus DPA Bil.1/2014 (Modul Pengurusan Projek)PENGURUSAN (PROJEK)
8160005KURSUS PERHUBUNGAN AWAM DAN KOMUNIKASI BERKESAN BIL. 1/2014KOMUNIKASI
9340407Kursus Pengukuhan Pasukan Pemimpin Komuniti Bil1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
10370027Kursus Transfomasi Persekitaran Kerja Berkualiti Bil.2/2014PENGURUSAN (KUALITI)
11430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
12430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014BAHASA
13430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
14430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
15430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PENGURUSAN (KRISIS DAN KONFLIK)
16430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PENGURUSAN (PENGETAHUAN)
17430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014EKONOMI
18430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014DASAR AWAM
19510001Kursus Penyeliaan Berkesan (Kursus Penyeliaan Berkesan Pemimpin Komuniti)KEPIMPINAN
20510002Kursus Pengukuhan Pasukan Pemimpin Komuniti Bil1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
21510003Bengkel Tadbir Urus Fail dan RekodPENGURUSAN (KUALITI)
22510005Kursus Tadbir Urus Mesyuarat BerkualitiPENGURUSAN (KUALITI)
23510009Kursus Penyampaian BerkesanKOMUNIKASI
24510010Kursus Pemantapan PerkhidmatanPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
25510011Kursus Kepimpinan dan Penyeliaan BerkesanKEPIMPINAN
26510012Kursus Pemandu CemerlangPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
27510013Kursus Pengacara Kreatif, Majlis BerprestijKOMUNIKASI
28510014Kursus Komunikasi Efektif Perkhidmatan BerkualitiKOMUNIKASI
29510015Kursus Protokol Majlis dan Ketrampilan DiriPROTOKOL
30510016Kursus Tadbir Urus Aset Alih Kerajaan Untuk Pelaksana PENGURUSAN (KEWANGAN)
31510018Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Untuk PentadbirPENGURUSAN (KEWANGAN)
32510019Kursus Tadbir Urus Stor BerkualitiPENGURUSAN (KEWANGAN)
33510021Kursus Asas Pengurusan Kewangan BersistematikPENGURUSAN (KEWANGAN)
34510022Kursus Perlaksanaan Amalan Persekitaran Berkualiti QE/5S Bil1/2014PENGURUSAN (KUALITI)
35510025Kursus Memperkasa Tadbir Urus Perhubungan PelangganPENGURUSAN (KUALITI)
36510025Kursus Memperkasa Tadbir Urus Perhubungan PelangganKOMUNIKASI
37510029PROGRAM TRANSFORMASI MINDAMANDATORI
38510030Kursus Pengurusan Perolehan KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)
39990005Kursus Pembudayaan Etos Dalam Perkhidmatan AwamPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH