Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1160005KURSUS PERHUBUNGAN AWAM DAN KOMUNIKASI BERKESANKOMUNIKASI
2510001Kursus Penyeliaan Berkesan KEPIMPINAN
3510004KURSUS PEMBUDAYAAN ETOS DALAM PERKHIDMATAN AWAMPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
4510012Kursus Pemandu CemerlangPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
5510018Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan PENGURUSAN (KEWANGAN)
6510019Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)
7510021Kursus Asas Pengurusan Kewangan KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)
8510031Bengkel Pemantapan Pemimpin Komuniti KEPIMPINAN
9510036Bengkel Pemantapan Integriti Perkhidmatan AwamPENGURUSAN (KEWANGAN)
10510037Bengkel Perolehan Kerajaan Secara Sebutharga (Bekalan)PENGURUSAN (KEWANGAN)
11510040Bengkel Perolehan Kerajaan Secara Tender (Bekalan dan Perkhidmatan)PENGURUSAN (KEWANGAN)
12510054Kursus Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPA)PENGURUSAN (KEWANGAN)
13510055Kursus Sistem Pengurusan Stor Kerajaan (SPS)PENGURUSAN (KEWANGAN)
14510057Kursus Peningkatan Kompetensi Pengurusan Kewangan Untuk PenyeliaPENGURUSAN (KEWANGAN)
15510059Bengkel Pelupusan, Kehilangan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan PENGURUSAN (KEWANGAN)
16SZA0001Kursus Penyeliaan Berkesan KEPIMPINAN
17SZA0003KURSUS PENGURUSAN FAIL DAN REKODPENGURUSAN (KUALITI)
18SZA0004Kursus Pembudayaan Etos Dalam Perkhidmatan AwamPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
19SZA0005KURSUS PENGURUSAN MESYUARAT BERKESAN DAN PENULISAN MINIT BERKUALITIPENGURUSAN (KUALITI)
20SZA0006KURSUS PEMANTAPAN PENULISAN SURAT DAN MEMO BERKUALITIPENGURUSAN (KUALITI)
21SZA0010Kursus PerkhidmatanPENGURUSAN (PENGETAHUAN)
22SZA0012Kursus Pemandu CemerlangPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
23SZA0013KURSUS PENGURUSAN DAN PENGACARAAN MAJLISPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
24SZA0013KURSUS PENGURUSAN DAN PENGACARAAN MAJLISKOMUNIKASI
25SZA0015KURSUS ASAS PROTOKOL DAN ETIKET SOSIALPROTOKOL
26SZA0018Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan PENGURUSAN (KEWANGAN)
27SZA0021Kursus Asas Pengurusan Kewangan KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)
28SZA0023Kursus Pengukuhan PasukanPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
29SZA0024BENGKEL KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
30SZA0025KURSUS PENGURUSAN PELANGGAN CEMERLANGPENGURUSAN (KUALITI)
31SZA0029Program Transformasi MindaMANDATORI
32SZA0031Bengkel Pemantapan Pemimpin Komuniti KEPIMPINAN
33SZA0033Bengkel Pengurusan Perubahan OrganisasiKEPIMPINAN
34SZA0041BENGKEL PERMURNIAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJAPENGURUSAN (KUALITI)
35SZA0042Kursus Pengucapan AwamKOMUNIKASI
36SZA0043BENGKEL PENGURUSAN TATATERTIBPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
37SZA0047Kursus ICT Penggerak KomunitiKEPIMPINAN
38SZA0052KURSUS EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)PENGURUSAN (KUALITI)
39SZA0053Kursus Pengurusan Risiko dalam Sektor AwamKEPIMPINAN