Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1000001BENGKEL PERMURNIAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJAPENGURUSAN (KUALITI)
2130017BENGKEL KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF BIL.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
3130039Kursus DPA Bil.1/2014 (Modul Pengurusan Projek)PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
4130039Kursus DPA Bil.1/2014 (Modul Pengurusan Projek)PENGURUSAN (PROJEK)
5160005KURSUS PERHUBUNGAN AWAM DAN KOMUNIKASI BERKESAN BIL. 1/2014KOMUNIKASI
6330031Kursus Penyeliaan Berkesan KEPIMPINAN
7340407Kursus Pengukuhan Pasukan Pemimpin Komuniti Bil1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
8370027Kursus Transfomasi Persekitaran Kerja Berkualiti Bil.2/2014PENGURUSAN (KUALITI)
9430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
10430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014BAHASA
11430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
12430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
13430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PENGURUSAN (KRISIS DAN KONFLIK)
14430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PENGURUSAN (PENGETAHUAN)
15430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014EKONOMI
16430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014DASAR AWAM
17470011Bengkel Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
18510001Kursus Penyeliaan Berkesan (Kursus Penyeliaan Berkesan Pemimpin Komuniti)KEPIMPINAN
19510002Kursus Pengukuhan Pasukan Pemimpin Komuniti Bil1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
20510003Bengkel Tadbir Urus Fail dan RekodPENGURUSAN (KUALITI)
21510005Kursus Tadbir Urus Mesyuarat BerkualitiPENGURUSAN (KUALITI)
22510006Kursus Pemantapan Penulisan Surat Rasmi dan Memo BerkualitiPENGURUSAN (KUALITI)
23510009Kursus Penyampaian BerkesanKOMUNIKASI
24510010Kursus Pemantapan PerkhidmatanPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
25510011Kursus Kepimpinan dan Penyeliaan BerkesanKEPIMPINAN
26510012Kursus Pemandu CemerlangPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
27510013Kursus Pengacara Kreatif, Majlis BerprestijKOMUNIKASI
28510014Kursus Komunikasi Efektif Perkhidmatan BerkualitiKOMUNIKASI
29510015Kursus Protokol Majlis dan Ketrampilan DiriPROTOKOL
30510016Kursus Tadbir Urus Aset Alih Kerajaan Untuk Pelaksana PENGURUSAN (KEWANGAN)
31510018Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Untuk PentadbirPENGURUSAN (KEWANGAN)
32510019Kursus Tadbir Urus Stor BerkualitiPENGURUSAN (KEWANGAN)
33510021Kursus Asas Pengurusan Kewangan BersistematikPENGURUSAN (KEWANGAN)
34510022Kursus Perlaksanaan Amalan Persekitaran Berkualiti QE/5S Bil1/2014PENGURUSAN (KUALITI)
35510025Kursus Memperkasa Tadbir Urus Perhubungan PelangganPENGURUSAN (KUALITI)
36510025Kursus Memperkasa Tadbir Urus Perhubungan PelangganKOMUNIKASI
37510026Microsoft Office Specialist (MOS) - Excel 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
38510027Microsoft Office Specialist (MOS) - PowerPoint 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
39510028Microsoft Office Specialist (MOS) - Word 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
40510029PROGRAM TRANSFORMASI MINDAMANDATORI
41510030Kursus Pengurusan Perolehan KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)
42510031Bengkel Pemantapan Pemimpin Komuniti Bil.1/2014KEPIMPINAN
43510036Bengkel Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
44510037Bengkel Perolehan Kerajaan Secara SebuthargaPENGURUSAN (KEWANGAN)
45510038Bengkel Pemantapan Sistem Pengurusan Stor (SPS) Dan Sistem Pengurusan Aset (SPA) Bil 1/2015PENGURUSAN (KEWANGAN)
46990005Kursus Pembudayaan Etos Dalam Perkhidmatan AwamPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH