Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1000001BENGKEL PERMURNIAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJAPENGURUSAN (KUALITI)
2130039Kursus Kadet PTD Bil.2/2014 : Modul Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah Sidang A dan BPENGURUSAN (PROJEK)
3160005Kursus Perhubungan Awam dan Komunikasi BerkesanKOMUNIKASI
4330031Kursus Penyeliaan Berkesan KEPIMPINAN
5340407Kursus Pengukuhan PasukanPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
6510001Kursus Penyeliaan Berkesan KEPIMPINAN
7510003Bengkel Tadbir Urus Fail dan RekodPENGURUSAN (KUALITI)
8510005Kursus Pengurusan Mesyuarat Berkesan dan Penulisan Minit BerkualitiICT (PENGURUSAN PROJEK ICT)
9510005Kursus Pengurusan Mesyuarat Berkesan dan Penulisan Minit BerkualitiPENGURUSAN (KUALITI)
10510006Kursus Pemantapan Penulisan Surat Rasmi dan Memo BerkualitiPENGURUSAN (KUALITI)
11510009Kursus Pengucapan AwamKOMUNIKASI
12510010Kursus PerkhidmatanPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
13510012Kursus Pemandu CemerlangPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
14510013Kursus Pengurusan dan Pengacaraan MajlisPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
15510013Kursus Pengurusan dan Pengacaraan MajlisKOMUNIKASI
16510015KURSUS ASAS PROTOKOL DAN ETIKET SOSIALPROTOKOL
17510018Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan PENGURUSAN (KEWANGAN)
18510019Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)
19510021Kursus Asas Pengurusan Kewangan Kerajaan PENGURUSAN (KEWANGAN)
20510024BENGKEL KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
21510025Kursus pengurusan pelanggan cemerlangPENGURUSAN (KUALITI)
22510026MS Excel 2010: Step-by-StepICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
23510027MICROSOFT OFFICE SPECIALIST (MOS) - POWERPOINT 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
24510028Microsoft Office Specialist (MOS) - Word 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
25510029Program Transformasi MindaMANDATORI
26510032KURSUS KEPIMPINAN TRANSFORMATIF DAN PENGURUSAN ORGANISASIKEPIMPINAN
27510034Bengkel Pengukuhan Institusi Penghulu/Penggawa Semenanjung MalaysiaPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
28510036Bengkel Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
29510036Bengkel Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam PENGURUSAN (KEWANGAN)
30510037Bengkel Perolehan Kerajaan Secara SebuthargaPENGURUSAN (KEWANGAN)
31510038Bengkel Pemantapan Sistem Pengurusan Stor (SPS) Dan Sistem Pengurusan Aset (SPA)PENGURUSAN (KEWANGAN)
32510039BENGKEL PENYEDIAAN BAJET (OUTCOME BASED BUDGETING - OBB)PENGURUSAN (KEWANGAN)
33510040Bengkel Perolehan Kerajaan Secara TenderPENGURUSAN (KEWANGAN)
34510041BENGKEL PERMURNIAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJAPENGURUSAN (KUALITI)
35510043BENGKEL PENGURUSAN TATATERTIBPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
36510044Kursus Pengurusan MasaPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
37510045KURSUS PERUNDINGAN BERKESANPENGURUSAN (STRATEGIK)
38510048Microsoft Office 2013 Tips and TricksICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
39510049Bengkel Multimedia - Imej DigitalICT (PEMBUDAYAAN ICT)
40510050Kursus Pembangunan Aplikasi Mudah Alih (Mobile Apps Development)ICT (PEMBANGUNAN SISTEM)
41510051Bengkel Multimedia - Video DigitalICT (PEMBUDAYAAN ICT)
42510052Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)PENGURUSAN (KUALITI)
43990005Kursus Pembudayaan Etos Dalam Perkhidmatan AwamPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH