Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1000001BENGKEL PERMURNIAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJAPENGURUSAN (KUALITI)
2020821Microsoft Office Specialist (MOS) - PowerPoint 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
3020887Microsoft Office Specialist (MOS) - Word 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
4020889Microsoft Office Specialist (MOS) - Excel 2010ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
5130017BENGKEL KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF BIL.1/2014PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
6130039Kursus DPA Bil.1/2014 (Modul Pengurusan Projek)PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
7130039Kursus DPA Bil.1/2014 (Modul Pengurusan Projek)PENGURUSAN (PROJEK)
8160005KURSUS PERHUBUNGAN AWAM DAN KOMUNIKASI BERKESAN BIL. 1/2014KOMUNIKASI
9340407Kursus Pengukuhan Pasukan Pemimpin Komuniti Bil1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
10370027Kursus Transfomasi Persekitaran Kerja Berkualiti Bil.2/2014PENGURUSAN (KUALITI)
11430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
12430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014BAHASA
13430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014ICT (PEMBUDAYAAN ICT)
14430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PENGURUSAN (KEWANGAN)
15430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PENGURUSAN (KRISIS DAN KONFLIK)
16430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014PENGURUSAN (PENGETAHUAN)
17430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014EKONOMI
18430010Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Negara (DPA) Bil 1/2014DASAR AWAM
19470011Bengkel Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam PENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
20510001Kursus Penyeliaan Berkesan (Kursus Penyeliaan Berkesan Pemimpin Komuniti)KEPIMPINAN
21510002Kursus Pengukuhan Pasukan Pemimpin Komuniti Bil1/2014PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
22510003Bengkel Tadbir Urus Fail dan RekodPENGURUSAN (KUALITI)
23510005Kursus Tadbir Urus Mesyuarat BerkualitiPENGURUSAN (KUALITI)
24510009Kursus Penyampaian BerkesanKOMUNIKASI
25510010Kursus Pemantapan PerkhidmatanPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
26510011Kursus Kepimpinan dan Penyeliaan BerkesanKEPIMPINAN
27510012Kursus Pemandu CemerlangPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
28510013Kursus Pengacara Kreatif, Majlis BerprestijKOMUNIKASI
29510014Kursus Komunikasi Efektif Perkhidmatan BerkualitiKOMUNIKASI
30510015Kursus Protokol Majlis dan Ketrampilan DiriPROTOKOL
31510016Kursus Tadbir Urus Aset Alih Kerajaan Untuk Pelaksana PENGURUSAN (KEWANGAN)
32510018Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan Untuk PentadbirPENGURUSAN (KEWANGAN)
33510019Kursus Tadbir Urus Stor BerkualitiPENGURUSAN (KEWANGAN)
34510021Kursus Asas Pengurusan Kewangan BersistematikPENGURUSAN (KEWANGAN)
35510022Kursus Perlaksanaan Amalan Persekitaran Berkualiti QE/5S Bil1/2014PENGURUSAN (KUALITI)
36510025Kursus Memperkasa Tadbir Urus Perhubungan PelangganPENGURUSAN (KUALITI)
37510025Kursus Memperkasa Tadbir Urus Perhubungan PelangganKOMUNIKASI
38510029PROGRAM TRANSFORMASI MINDAMANDATORI
39510030Kursus Pengurusan Perolehan KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)
40990005Kursus Pembudayaan Etos Dalam Perkhidmatan AwamPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH