Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1PTMF0405Kursus Asas Pegawai Teknologi Maklumat Fungsional Minggu 4 dan 5PENGURUSAN (PENGETAHUAN)
2PTMF06Kursus Asas Pegawai Teknologi Maklumat Fungsional Minggu 6: Pengurusan ProjekICT (PENGURUSAN PROJEK ICT)
3PTMF07Kursus Asas Pegawai Teknologi Maklumat Fungsional Minggu 7: Service DesignICT (PEMBANGUNAN SISTEM)
4PTMF08Kursus Asas Pegawai Teknologi Maklumat Fungsional Minggu 8: Database DesignICT (PEMBANGUNAN SISTEM)
5PTMF10Kursus Asas Pegawai Teknologi Maklumat Fungsional Minggu 10: Pengurusan InfrastrukturICT (PENGURUSAN PUSAT DATA)
6PTMF11Kursus Asas Pegawai Teknologi Maklumat Fungsional Minggu 11: Pengurusan Perkhidmatan DataICT (PENGURUSAN MAKLUMAT)
7PTMF12Kursus Asas Pegawai Teknologi Maklumat Fungsional Minggu 12: Mobile AppsICT (PEMBANGUNAN SISTEM)
8PTMG0102Kursus Asas Pegawai Teknologi Maklumat Generik Minggu 1 dan 2PENGURUSAN (PENGETAHUAN)
9PTMG09Kursus Asas Pegawai Teknologi Maklumat Generik Minggu 9PENGURUSAN (PENGETAHUAN)
10SZA0001Kursus Penyeliaan Berkesan KEPIMPINAN
11SZA0003KURSUS PENGURUSAN FAIL DAN REKODPENGURUSAN (KUALITI)
12SZA0004KURSUS PEMBUDAYAAN ETOS DALAM PERKHIDMATAN AWAMPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
13SZA0005KURSUS PENGURUSAN MESYUARAT BERKESAN DAN PENULISAN MINIT BERKUALITIPENGURUSAN (KUALITI)
14SZA0006KURSUS PEMANTAPAN PENULISAN SURAT DAN MEMO BERKUALITIPENGURUSAN (KUALITI)
15SZA0010Kursus PerkhidmatanPENGURUSAN (PENGETAHUAN)
16SZA0012Kursus Pemandu CemerlangPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
17SZA0013KURSUS PENGURUSAN DAN PENGACARAAN MAJLISPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
18SZA0013KURSUS PENGURUSAN DAN PENGACARAAN MAJLISKOMUNIKASI
19SZA0014KURSUS PERHUBUNGAN AWAM DAN KOMUNIKASI BERKESANKOMUNIKASI
20SZA0015KURSUS ASAS PROTOKOL DAN ETIKET SOSIALPROTOKOL
21SZA0018Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan PENGURUSAN (KEWANGAN)
22SZA0019Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)
23SZA0021Kursus Asas Pengurusan Kewangan KerajaanPENGURUSAN (KEWANGAN)
24SZA0023Kursus Pengukuhan PasukanPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
25SZA0024BENGKEL KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)PENGURUSAN (INOVASI DAN KREATIVITI)
26SZA0025KURSUS PENGURUSAN PELANGGAN CEMERLANGPENGURUSAN (KUALITI)
27SZA0029Program Transformasi MindaMANDATORI
28SZA0031Bengkel Pemantapan Pemimpin Komuniti KEPIMPINAN
29SZA0033Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan OrganisasiKEPIMPINAN
30SZA0036Bengkel Pemantapan Integriti Perkhidmatan AwamPENGURUSAN (KEWANGAN)
31SZA0037Bengkel Perolehan Kerajaan Secara Sebutharga (Bekalan dan Perkhidmatan)PENGURUSAN (KEWANGAN)
32SZA0040Bengkel Perolehan Kerajaan Secara Tender (Bekalan dan Perkhidmatan)PENGURUSAN (KEWANGAN)
33SZA0041BENGKEL PERMURNIAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJAPENGURUSAN (KUALITI)
34SZA0042Kursus Pengucapan AwamKOMUNIKASI
35SZA0043BENGKEL PENGURUSAN TATATERTIBPENGURUSAN (SUMBER MANUSIA)
36SZA0043BENGKEL PENGURUSAN TATATERTIBPENGURUSAN (KUALITI)
37SZA0047Kursus ICT Penggerak KomunitiKEPIMPINAN
38SZA0052KURSUS EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)PENGURUSAN (KUALITI)
39SZA0053Kursus Pengurusan Risiko dalam Sektor AwamKEPIMPINAN
40SZA0054Kursus Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPA)PENGURUSAN (KEWANGAN)
41SZA0055Kursus Sistem Pengurusan Stor Kerajaan (SPS)PENGURUSAN (KEWANGAN)
42SZA0057Kursus Peningkatan Kompetensi Pengurusan Kewangan Untuk PenyeliaPENGURUSAN (KEWANGAN)
43SZA0059Bengkel Pelupusan, Kehilangan Dan Hapuskira Aset Alih Kerajaan PENGURUSAN (KEWANGAN)
44SZA0063Kursus Dashboard ReportingICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
45SZA0069Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015 - Apa yang Baharu?ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
46SZA0069Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015 - Apa yang Baharu?PENGURUSAN (KUALITI)
47SZB0064Microsoft Office Specialist (MOS) - Word 2013ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
48SZB0065Microsoft Office Specialist (MOS) - Excel 2013ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)
49SZB0066Microsoft Office Specialist (MOS) - PowerPoint 2013ICT (DESKTOP PRODUCTIVITY)