Maklumat Kursus
Nama Kursus : Human Resource Champions Siri 6 - Modul Pembangunan Modal Insan
Kod Kursus : FNA0008
Bidang : PENGURUSAN
Pusat / Kampus : INTAN Kampus Putrajaya
Unit/Projek : INTAN Kampus Putrajaya
Tarikh Kursus : 15/10/2019 - 16/10/2019
Sila masukkan nombor pengenalan anda :

Kad Pengenalan Awam Kad Pengenalan Polis/Tentera / No Passport