Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2019
Kod Kursus : KPB0009
Bidang : PENGURUSAN
Pusat / Kampus : Pengurusan Projek
Unit/Projek : Pengurusan Projek
Tarikh Kursus : 01/07/2019 - 26/07/2019
Sila masukkan nombor pengenalan anda :

Kad Pengenalan Awam Kad Pengenalan Polis/Tentera / No Passport