Maklumat Kursus
Nama Kursus : Pengurusan Risiko ICT Siri 2
Kod Kursus : KCA0102
Bidang : ICT
Pusat / Kampus : Pembangunan Digital
Unit/Projek : Unit Pengurusan Keselamatan dan Privasi
Tarikh Kursus : 24/07/2019 - 25/07/2019
Sila masukkan nombor pengenalan anda :

Kad Pengenalan Awam Kad Pengenalan Polis/Tentera / No Passport