Maklumat Kursus
Nama Kursus : Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching Essentials
Kod Kursus : KCA0030
Tarikh Kursus : 24/06/2019 - 28/06/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : Makmal Siber 2, Aras 2, Bangunan i-IMATEC INTAN Bukit Kiara Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi kefahaman dan pengetahuan teknologi router dan switches.
ii) Memberi kefahaman berkenaan rekabentuk, komponen dan pengoperasian router dan switches.
iii) Memberi kemahiran pengendalian router dan switches melibatkan konsep/protocol routing, Inter-VLAN, static route, dynamic route, RIP, single-area OSPF, ACL, DHCP dan NAT.

Pengurus Kursus : Muhamad Safwan Bin Abdullah
Pegawai untuk Dihubungi : Muhamad Safwan Bin Abdullah, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : safwan@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847755, 0320847723,