Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 2/2019
Kod Kursus : KEA0015
Tarikh Kursus : 02/07/2019 - 04/07/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : INTAN KAMPUS UTAMA JALAN BUKIT KIARA KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) PENDEDAHAN BERHUBUNG 5 MINDS OF THE FUTURE BY HOWARD GARDNER;
ii) KEMAHIRAN UNTUK MEMBENTUK DAN MENINGKATKAN 5 JENIS MINDA TERSEBUT (MINDA BERDISIPLIN,MINDA SINTESIS,MINTA KREATIF,MINDA BERHEMAH (RESPECTFUL) DAN MINDA BERETIKA (ETHICAL MIND)
iii) CARAGAYA KEPIMPINAN BERASASKAN AMALAN BERETIKA DAN INTEGRITI

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Che Rosmawati Binti Che Ya  
E-mel Dihubungi : wati@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7386,