Maklumat Kursus
Nama Kursus : 4th Industrial Revolution
Kod Kursus : KFA0038
Tarikh Kursus : 04/03/2019 - 06/03/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41 - 56
Tempat Kursus : BILIK SERI ZAMRUD, ARAS BAWAH, BLOK B INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA JALAN BUKIT KIARA, 50480 KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi pendedahan kepada penjawat awam mengenai perkembangan ekonomi berorientasi ekonomi dalam era Revolusi Perindustrian ke-4
ii) Menjadikan INTAN sebagai ILA terunggul dalam menyediakan penjawat awam supaya bersedia berkhidmat sehaluan dengan perkembangan Revolusi Perindustrian ke-4

Pengurus Kursus : Wan Nur Iqmal Binti Wan Endut
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Iqmal Binti Wan Endut, Fatin Syamimi Binti A.bakar  
E-mel Dihubungi : nuriqmal@intanbk.intan.my, fatinsyamimi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 032084 7736, 03-20847475,