Maklumat Kursus
Nama Kursus : Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 2/2019
Kod Kursus : KPB0021D
Tarikh Kursus : 07/10/2019 - 11/10/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Seri Zamrud Aras Bawah Blok B, Institut Tadbiran Awam Negara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30
Nota Tambahan: Mohon bawa bersama komputer riba

Objektif : i) Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
ii) Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah.
iii) Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
iv) Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui strategi kolaboratif.
v) Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

Pengurus Kursus : Khairulnahar Bin Jamaluddin
Pegawai untuk Dihubungi : Khairulnahar Bin Jamaluddin, Rosenia Anak Medan  
E-mel Dihubungi : khairulnahar@intanbk.intan.my, rosenia@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847245, 03-2084 7767,