Maklumat Kursus
Nama Kursus : Modul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 2/2019
Kod Kursus : KPB0021A
Tarikh Kursus : 29/07/2019 - 02/08/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Seri Zamrud Aras Bawah Blok B, Institut Tadbiran Awam Negara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
ii) Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah.
iii) Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
iv) Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.
v) Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui strategi kolaboratif.

Pengurus Kursus : Khairulnahar Bin Jamaluddin
Pegawai untuk Dihubungi : Khairulnahar Bin Jamaluddin, Nurul Husna Binti Asura  
E-mel Dihubungi : khairulnahar@intanbk.intan.my, nurulhusna@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847245, 03-20847767,