Maklumat Kursus
Nama Kursus : Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti
Kod Kursus : KFA0006
Tarikh Kursus : 25/02/2019 - 27/02/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 27-54
Tempat Kursus : BILIK SERI DELIMA, ARAS 2, BLOK B INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA JALAN BUKIT KIARA, 50480 KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) Membolehkan para peserta memahami dan menganalisis maklumat ekonomi yang dihasilkan oleh pelbagai sumber;
ii) Mendorong peserta menggunakan maklumat ekonomi dengan tepat dalam penyediaan kertas kerja; dan
iii) Meningkatkan pemahaman peserta mengenai keadaan ekonomi semasa dan instrumen pengurusan ekonomi.

Pengurus Kursus : Wan Nur Iqmal Binti Wan Endut
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Iqmal Binti Wan Endut, Nurul Asmaq Binti Daud  
E-mel Dihubungi : nuriqmal@intanbk.intan.my, asmaq@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 032084 7736, 03-2084 7296,