Maklumat Kursus
Nama Kursus : Bengkel Train The Trainer
Kod Kursus : KXA0002
Tarikh Kursus : 18/03/2019 - 22/03/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : Dewan Kasturi Aras Bawah, Blok C INTAN Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengenal pasti kepentingan latihan dalam organisasi dan peranan jurulatih dengan tepat.
ii) Menyenaraikan prinsip-prinsip pembelajaran dengan betul semasa mengendalikan sesi pembelajaran dewasa.
iii) Mengaplikasikan penyampaian pembelajaran yang berkesan berpandukan strategi pembelajaran dewasa.
iv) Menyediakan Rancangan Sesi Pengajaran (RSP) dengan sistematik mengikut format.

Pengurus Kursus : Siti Hawa Binti Mohamad
Pegawai untuk Dihubungi : Siti Hawa Binti Mohamad, Siti Zaleha Binti Esmahadi  
E-mel Dihubungi : sitihawa@intanbk.intan.my, sitizaleha@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7375, 03-20847404,