Maklumat Kursus
Nama Kursus : Bengkel Group Synergizers (Khas untuk Jurulatih)
Kod Kursus : KXA0013
Tarikh Kursus : 15/07/2019 - 18/07/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : Dewan Kasturi Aras Bawah, Blok C INTAN BUKIT KIARA
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan konsep utama dalam membina kumpulan berdasarkan Model Bruce Tuckman
ii) Menyenaraikan fasa-fasa perkembangan kumpulan berdasarkan Model Bruce Tuckman
iii) Menentukan aktiviti-aktiviti bagi membina sinergi kumpulan dengan lebih sistematik
iv) Menyediakan rancangan Rancangan Sesi Pengajaran bagi aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dengan sistematik

Pengurus Kursus : Siti Hawa Binti Mohamad
Pegawai untuk Dihubungi : Siti Hawa Binti Mohamad, Siti Zaleha Binti Esmahadi  
E-mel Dihubungi : sitihawa@intanbk.intan.my, sitizaleha@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7375, 03-20847404,