Maklumat Kursus
Nama Kursus : Learning Needs Analysis
Kod Kursus : KXA0001
Tarikh Kursus : 23/04/2019 - 25/04/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : Dewan Kasturi, Aras Bawah, Blok C INTAN Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan proses dan kepentingan Analisis Keperluan Pembelajaran berdasarkan Manual Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.
ii) Mengenal pasti instrumen-instrumen analisis bagi pelaksanaan Analisis Keperluan Pembelajaran Sektor Awam.
iii) Mengenal pasti format yang betul dalam menyediakan kertas cadangan dan laporan Analisis Keperluan Pembelajaan Sektor Awam.

Pengurus Kursus : Siti Hawa Binti Mohamad
Pegawai untuk Dihubungi : Siti Hawa Binti Mohamad, Siti Zaleha Binti Esmahadi  
E-mel Dihubungi : sitihawa@intanbk.intan.my, sitizaleha@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7375, 03-20847404,