Maklumat Kursus
Nama Kursus : Modul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 1/2019
Kod Kursus : KPB0021C
Tarikh Kursus : 04/03/2019 - 08/03/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Seri Zamrud Aras Bawah Blok B, Institut Tadbiran Awam Negara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
ii) Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah.
iii) Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
iv) Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.
v) Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui strategi kolaboratif.

Pengurus Kursus : Norimah Binti Jumat
Pegawai untuk Dihubungi : Norimah Binti Jumat, Muhd Hafiz Bin Zainuddin  
E-mel Dihubungi : norimah@intanbk.intan.my, muhdhafiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7789, 03-20847326,