Maklumat Kursus
Nama Kursus : Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 2
Kod Kursus : KCA0009
Tarikh Kursus : 17/07/2018 - 19/07/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41-52
Tempat Kursus : Makmal Siber 3, Aras 2 Bangunan IMATEC, INTAN Bukit Kiara 50480 Kuala Lumpur.
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi pendedahan dan pengetahuan tentang perisian Microsoft Project 2016 sebagai "tools" dalam pengurusan projek; dan
ii) Memberi kemahiran asas penggunaan Microsoft Project 2016 dari segi perancangan projek, pengurusan sumber dan pengesanan kemajuan projek.

Pengurus Kursus : Muhammad Nizam Bin Shamsury
Pegawai untuk Dihubungi : Muhammad Nizam Bin Shamsury, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : synizam@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847764, 03-20847797,