Maklumat Kursus
Nama Kursus : Pengurusan Projek ICT Siri 2
Kod Kursus : KCA0027
Tarikh Kursus : 09/10/2018 - 11/10/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41-48
Tempat Kursus : Makmal Siber 3, Aras 2 Bangunan IMATEC INTAN Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan Metodologi Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA);
ii) Menggunakan teknik dan templat PPrISA dalam pembangunan dan pelaksanaan projek ICT di agensi;
iii) Menyediakan Dokumen Permulaan Projek dan Pelan Pengurusan Projek.

Pengurus Kursus : Muhammad Nizam Bin Shamsury
Pegawai untuk Dihubungi : Muhammad Nizam Bin Shamsury, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : synizam@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847764, 03-20847797,