Maklumat Kursus
Nama Kursus : Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 2/2018
Kod Kursus : KPB0021D
Tarikh Kursus : 15/10/2018 - 19/10/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Seri Zamrud Aras Bawah Blok B, Institut Tadbiran Awam Negara, 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30
Nota Tambahan: Mohon bawa bersama komputer riba

Objektif : i) Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
ii) Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah
iii) Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
iv) Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui strategi kolaboratif.
v) Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

Pengurus Kursus : Malar A/p Gunasegaran
Pegawai untuk Dihubungi : Malar A/p Gunasegaran, Muhd Hafiz Bin Zainuddin  
E-mel Dihubungi : malar@intanbk.intan.my, muhdhafiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7273, 03-20847326,