Maklumat Kursus
Nama Kursus : Modul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2018
Kod Kursus : KPB0021B
Tarikh Kursus : 13/08/2018 - 17/08/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Seri Zamrud Aras Bawah Blok B, Institut Tadbiran Awam Negara, 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
ii) Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah.
iii) Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
iv) Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui Strategi Lautan Biru Kebangsaan.
v) Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

Pengurus Kursus : Noraina Masduki
Pegawai untuk Dihubungi : Noraina Masduki, Muhd Hafiz Bin Zainuddin  
E-mel Dihubungi : noraina@intanbk.intan.my, muhdhafiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7270, 03-20847326,