Maklumat Kursus
Nama Kursus : Modul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 2/2018
Kod Kursus : KPB0021A
Tarikh Kursus : 08/10/2018 - 12/10/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : INTAN Bukit Kiara Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
ii) Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah.
iii) Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
iv) Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui Strategi Lautan Biru Kebangsaan.
v) Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

Pengurus Kursus : Khairulnahar Bin Jamaluddin
Pegawai untuk Dihubungi : Khairulnahar Bin Jamaluddin, Muhd Hafiz Bin Zainuddin  
E-mel Dihubungi : khairulnahar@intanbk.intan.my, muhdhafiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847245, 03-20847326,